Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
12. október 2020

Dotácie na rodovú rovnosť

Feministky sa hnevajú, no prolife mimovládky dostali peniaze aj za Pietruchovej

Udelenie dotácií na rodovú rovnosť vyvolalo kritiku, Krajniakovo ministerstvo nepodporilo feministické mimovládky.

Feministky sa hnevajú, no prolife mimovládky dostali peniaze aj za Pietruchovej

Minister práce Milan Krajniak. Foto: TASR/Martin Baumann

Tým, že s pojmom „rod“ má šéf rezortu Milan Krajniak problém, sa netají. Po nástupe na ministerstvo napríklad zmenil názov odboru rodovej rovnosti, ktorému šéfovala Oľga Pietruchová. Dnes sa volá odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. 

Vláda tiež schválila Krajniakovu novelu zákona o finančnej podpore detí a rodín. Ak ju odobrí parlament, ministerstvo práce už nebude poskytovať dotácie na „podporu rodovej rovnosti". Tento rok tak zrejme išli peniaze na takto označenú dotáciu naposledy. 

Z tohtoročnej dotácie 21 300 eur sa prvý raz neušlo feministickým organizáciám. Podporu dostali tri mimovládky – Únia materských centier (8 400 eur), Fórum života (8 200 eur) a Poradňa Alexis (4 700 eur).

Vzápätí sa objavila mediálna kritika (v denníku SME a Denníku N), že dve z týchto organizácií nielenže neriešia rodovú rovnosť, ale proti nej priamo broja. A tiež to, že ide o organizácie, ktorých zakladateľkami sú Anna Verešová, dnes riaditeľka sekcie rodinnej politiky u Krajniaka, a Anna Záborská, vládna poslankyňa. 

„Ani jedna MVO priamo pracujúca v oblasti rodovej rovnosti nedostala ani cent. (...) dostali ich 2 prokresťanské MVO, ktoré patria k najhlasnejším organizáciám bojujúcim proti reprodukčným právam žien a proti rodovej rovnosti,“ uviedla na facebooku organizácia Možnosť voľby, ktorá z dotácií na rodovú rovnosť dostala za posledné roky okolo 50-tisíc eur. 

Faktom však je, že Fórum života aj Poradňa Alexis dostali dotácie na podporu rodovej rovnosti aj za predošlého vedenia rezortu, keď agenda spadala pod odbor Oľgy Pietruchovej. I keď platí, že výraznejšie boli podporované feministické neziskovky ako Aspekt či Možnosť voľby.

Fórum života: 
2020 – 8 200
2018 – 5 600
2017 – 1 500
spolu 15 300 eur

Poradňa Alexis: 
2020 – 4 700 
2018 - 7 560 
2017 – 5 000
2016 – 7 000
spolu: 24 260 eur

Záujmové združenie žien Aspekt
Každý rok od 2013 do 2019 dokopy cez 67 000 eur
Možnosť voľby
okrem roku 2015 a teraz 2020 každý rok, dokopy 50 000 
Únia materských centier
Za posledné roky 50 000 eur. 

Poradňa Alexis robí diskusie pre mužov

Fórum života odmieta spochybňovania svojej práce v oblasti rodovej rovnosti. „Získané financie použijeme na poradenské a podporné služby pre ženy zažívajúce násilie, čo je absolútne v súlade s prioritnými oblasťami k dotáciám na podporu rodovej rovnosti na rok 2020,“ uviedla pre Postoj predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová. Podľa jej slov poskytnú poradenstvo aj v regiónoch, kde bola pomoc nedostupná, napríklad v Snine. 

Dobešová priznáva, že ľudia môžu vnímať Fórum života najmä cez ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. „Na advokačné, preventívne a podporné aktivity pre toto poslanie však získava organizácia finančné prostriedky z iných zdrojov,“ dodáva. Napríklad teraz organizujú verejnú zbierku a kampaň s názvom Sviečka za nenarodené deti. 

Aj Poradňa Alexis tvrdí, že ich práca je v súlade s prioritnými oblasťami k dotáciám na podporu rodovej rovnosti. „Ak by naša činnosť bola v rozpore s oblasťami podpory danej výzvy, predpokladám, že by naša organizácia nebola podporená ani v predošlých rokoch, kedy malo ministerstvo iné vedenie a zástupcov,“ povedala šéfka Poradne Zuzana Stohlová Kiňová.

Poradňa Alexis rieši okrem poradenstva nečakane tehotným ženám aj ďalšie témy. „Spolu s klientkami, ale aj klientmi, odborne pracujeme na zosúladení ich rodinného a pracovného života, ktorý sa najmä v dôsledku neplánovaného tehotenstva ocitol v kríze,“ vysvetľuje Stohlová Kiňová.

Na projekt dostali 4 700 eur, hoci žiadali 6 500 eur. Peniaze pôjdu podľa šéfky Poradne Alexis na psychologické poradenstvo a podporu ženám, ktoré zaskočilo neplánované tehotenstvo, ako aj ženám po spontánnom alebo umelom potrate. 

V Alexis sa podľa jej slov snažia znížiť mieru negatívneho emocionálneho prežívania a tým eliminovať diskrimináciu žien a znížiť mieru psychického a fyzického násilia, ktoré je na nich často páchané zo strany partnera. 

Inzercia

Ďalšou aktivitou sú diskusie medzi študentmi-mužmi, ktoré vedú lektori. „Diskusiami v chlapčenských kolektívoch chceme dosiahnuť, aby mladí muži hlbšie pochopili svoju zodpovednosť za svoju partnerku a dieťa a konfrontovali sa s touto situáciou a aj v prípade, že vzťah nemá perspektívu, prebrali svoj diel zodpovednosti za dieťa, nevyhýbali sa finančným záväzkom a podobne,“ spresnila Zuzana Stohlová Kiňová. 

Tretím podporeným bola Únia materských centier, ktorá poskytuje poradenstvo, pomoc a podporu svojim členským materským a rodinným centrám. 

Projekt, na ktorý získali dotáciu, sa týka vzdelávania líderiek materských a rodinných centier. „Vedieme s nimi diskusie o rovnosti – a ako ju dosiahnuť – aj v malých sídlach, čo vôbec nie je jednoduché,“ vysvetľuje riaditeľka Únie materských centier Daniela Konečná. 

„Do konca roka pripravujeme okrúhle stoly o rovnosti v odmeňovaní žien za prácu, o fenoméne materskej a rodičovskej dovolenky, s akcentom na tzv. otcovskú materskú, ktoré sú postavené na nerovnosti, so záberom na sociálne systémy,“ pokračuje Konečná. 

Za problém pri poskytovaní dotácií z ministerstva práce považuje to, že rozhodnutie o podpore na konkrétny rok dostanú v októbri, čo sa deje už niekoľko rokov. „Už roky tak bez akejkoľvek istoty realizujeme projekty de facto desať mesiacov z ,voľných‘ prostriedkov organizácie, a tak veľa z toho, čo by sme chceli, robíme v minimalistickom režime,“ sťažuje sa Konečná. Uvítala by, keby rozhodnutie prišlo napríklad v marci, čím by sa im ľahšie plánovalo. 

Ďalšia kritika

Podpredsedníčka Výboru pre rodovú rovnosť Adriana Mesochoritisová na facebooku organizácie Možnosť voľby obvinila ministerstvo práce, že nedodržalo legislatívne pravidlá v prípade novely zákona o finančnej podpore detí a rodín. 

Krajniakovmu rezortu vyčítala, že návrh zákona nepredložilo na rokovanie poradných orgánov ako napríklad Výboru pre rodovú rovnosť či Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Kritizovala aj to, že materiál bol v pripomienkovom konaní namiesto 15 dní iba sedem. 

Ministerstvo však trvá na tom, že legislatívny proces bol v súlade so zákonom. Odvoláva sa na možnosť skrátiť pripomienkové konanie, ak ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, čo bol podľa ministerstva prípad predkladaného návrhu. 

„Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, ktorá nám momentálne neumožňuje uskutočniť zasadnutie Výboru pre rodovú rovnosť v priestoroch MPSVR SR a naliehavosť termínu, nebolo možné návrh prerokovať v príslušnom výbore,“ vysvetľuje ministerstvo.

O návrhu poskytli informácie aj Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, v rámci ktorej pôsobí aj Výbor pre rodovú rovnosť, dodáva rezort práce. 

Odporúčame