Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Politika
17. december 2014

Robert R. Reilly: Benedikt XVI. mal pravdu, problém v islame je teologický

Robert R. Reilly: Benedikt XVI. mal pravdu, problém v islame je teologický

Pôvod krízy v arabských krajinách siaha hlboko do islamskej histórie, hovorí autor knihy Uzatváranie sa moslimskej mysle Robert Reilly, bývalý poradca prezidenta USA Ronalda Reagana, bývalý riaditeľ Hlasu Ameriky a zamestnanec Ministerstva obrany USA. Rozprával sa s ním Alvino-Mario Fantini, editor časopisu The European Conservative.

Napísali ste veľmi úspešnú knihu Uzatváranie sa moslimskej mysle. Vyvoláva to otázku: Ako moslimskú myseľ znovu otvoriť?

Mal som možnosť spýtať sa jedného z popredných moslimských reformných intelektuálov: „Ak by som vám vedel poskytnúť všetky zdroje, ktoré by ste potrebovali, personálne aj finančné, a obdobie 20 rokov, povedzte mi, čo by ste v moslimskom svete zmenili.“ Na chvíľu sa odmlčal, zamyslel sa a potom povedal: „Rehelenizoval by som ho.“ To je, samozrejme, odkaz regensburskej prednášky pápeža Benedikta XVI. z roku 2006.

Tento muž, ktorý pochádza z veľmi prominentnej sýrskej rodiny a je hlboko vzdelaný v islame aj v západnej filozofii, veľmi presne poznal povahu problému. Existuje aj veľa ďalších moslimských intelektuálov, ktorí to vedia. Problém je, že žijú väčšinou v exile, pretože je pre nich nebezpečné predložiť túto vec v ich vlastných spoločnostiach.

Ako hodnotíte tzv. Arabskú jar? Ponúka nejakú nádej alebo dôvod na starosti?

Rozprával som sa o tom s jedným Egypťanom, ktorý bol k Arabskej jari veľmi optimistický. Ja som bol veľmi pesimistický – práve preto, lebo to nevyzerá na to, že by blízkovýchodná kultúra umožnila rozvoj skutočného demokratického ústavného poriadku, a to preto, lebo nebola rehelenizovaná, pretože nebola obnovená integrita rozumu. Väčšina sunitského islamu stále popiera existenciu prirodzeného zákona, bez ktorého je nemožné vytvoriť spoľahlivú ústavnú teóriu. Ako som mu povedal – problém je deformovaná teológia, ktorá produkuje disfunkčnú kultúru.

"Krízu islamu som vysledoval k obrovskej intelektuálnej dráme v 9. storočí v Bagdade medzi tými, ktorí chceli dať prednosť rozumu, a tými, ktorí chceli dať prednosť čistej vôli a sile." Zdieľať

Žiadny z intelektuálnych prúdov na Blízkom východe sa neuberá správnym smerom. Idú islamistickým smerom. Toto je „Islamistická jar“. Odnože Moslimského bratstva vo voľbách buď vyhrali, alebo získali veľkú väčšinu. Príznaky nie sú dobré. Ale organizácie Moslimského bratstva konajú úplne logicky podľa princípov, ktoré si zvolili. Zamierili späť. Naspäť je miesto, kam chcú ísť.

Ako ste sa dostali k záujmu o islamské učenie? Čo ste pri tom zistili?

Moje korene pochádzajú z čias studenej vojny, keď som bol študentom politickej filozofie. Väčšina z nej bola aplikovaná na západné ideológie 19. a 20. storočia. Až po 11. septembri 2001 som uvažoval, čo z mojich znalostí by sa dalo aplikovať na situáciu, ktorej sme čelili.

Teda 10 rokov som študoval hlavne moslimskú teológiu – a to, čo sa pokladá za filozofiu, metafyziku a epistemológiu - , aby som sa dostal k pôvodu toho, prečo to tam došlo k tak zlému stavu. Vysledoval som to k obrovskej intelektuálnej dráme v 9. storočí v Bagdade medzi tými, ktorí chceli dať prednosť rozumu, a tými, ktorí chceli dať prednosť čistej vôli a sile. Čiže na jednej strane ste mali prvú teologickú školu v islame hovoriacu: „Boh je racionalita a spravodlivosť“, a druhú stranu hovoriacu: „Nie, Boh je čistá vôľa a sila. Racionalita s Ním nemá nič spoločné a čokoľvek, čo On robí, je pre nás nepochopiteľné. On nemôže byť obmedzený na to, čo je považované za zmysluplné a nezmyselné.“

Spomenuli ste islamskú metafyziku, ktorá chápe pohyb objektu po stole ako proces, kde je tento objekt zničený a obnovený miliónkrát za sekundu. Nie je to v priamom protiklade ku grécko-rímskemu alebo západnému chápaniu reality?

Áno, absolútne, pretože je to popretie prirodzeného zákona a pretože je to takmer perverzným sústredením sa na Božiu všemohúcnosť. Teologická škola v sunitskom islame nazývaná Ash’arizmus, ktorá je väčšinovou teologickou školou, dokonca aj dnes hovorí, že Boh je prvou a jedinou príčinou všetkého a že nemôžu existovať sekundárne príčiny (ako napr. prirodzený zákon), pretože by to vylučovalo Božiu všemohúcnosť. Takže kvôli Božej všemohúcnosti nič nemôže byť ani toľko, ako možné. Preto pád skaly nespôsobuje gravitácia, ale Boh. Látku nezapaľuje oheň, robí to Boh. Preto nie je v prírode žiadna príčina a následok. Toto učenie zničilo sunitský moslimský svet.

A ich metafyzika, na ktorú ste poukázali, je: Ako vysvetlia zloženie vecí, ak nemajú žiadnu esenciu alebo podstatu (ktorú popierajú)? Sú zložené z tohto-časopriestorových atómov, ktoré Boh v jednom okamihu zhromaždí do určitých tvarov alebo vecí ako rastlinu, strom alebo osobu. A to, prečo tento strom zostane stromom v nasledujúcom okamihu, nemá absolútne nič spoločné s vlastnením povahy stromu - nemá žiadnu povahu. Je to jedine z dôvodu, ktorý nepoznáme, že ho Boh chcel v nasledujúcom okamihu obnoviť ako strom – pretože veci neustále prechádzajú dnu a von z existencie. Zdajú sa byť rovnakými vecami, ale nie sú. Všetko je takmer okamžite vyrobené nanovo.

"Ak je všetko zázrakom, stáva sa nezrozumiteľným. To je tiež dôvod, prečo svet islamistom utiekol a prečo sa pre nich stali veci nepochopiteľnými – a prečo sa stali predmetom najdivokejších a najabsurdnejších konšpiračných teórií." Zdieľať

To samozrejme znamená, že všetko je zázrak. Celá príroda je zázračná a všetky zázraky sú prirodzené, ako povedal jeden mysliteľ. Problém je, že ak je všetko zázrakom, stáva sa nezrozumiteľným. To je podstata zázraku – že je pri tom dočasne vyradený prirodzený zákon a nemôžete to nijako vysvetliť.

Ale ak je to všetko takto, potom nemôžete vysvetliť nič. To je tiež dôvod, prečo svet islamistom utiekol a prečo sa pre nich stali veci nepochopiteľnými – a prečo sa stali predmetom najdivokejších a najabsurdnejších konšpiračných teórií.

S takouto ideológiou ani nie je možný dialóg. Je na takýto spôsob myslenia možná nejaká reakcia?

Aj keď sa táto bizarná metafyzika uplatňuje, nemôže zrušiť realitu; realita je tu stále, aj keď ju nie sú schopní rozpoznať. Čiže stále máte realitu na svojej strane. Ak si niekto chce uvariť jedlo, musí zažnúť sporák, hoci aj popiera súvislosť medzi zapálením zápalky a vznietením plynu.

V skutočnosti – čím sa popieranie reality stáva hlbším, tým ostrejšia kríza vnútri islamu prichádza. Vďaka záplave satelitných kanálov po celom Blízkom východe majú Západ denne strčený pred ich tvárami a vnímanie ich vlastnej menejcennosti vychádza z porovnania čoraz naliehavejšie.

Ako na to reagujú? Stávajú sa ešte väčšími islamistami. Ich jediným východiskom je ich náboženstvo a preto sú v ňom ešte viac extrémni. To nie je smer, v ktorom by sa veci mohli napraviť. Je to v protiklade k rehelenizácii.

Táto rehelenizácia by prospela nielen islamu, ale aj Západu.

Ako to pápež (Benedikt XVI., pozn. prekl.) povedal v regensburskej prednáške, Západ sa potrebuje rehelenizovať, pretože taktiež poprel integritu rozumu morálnym relativizmom a iným filozofickým (alebo antifilozofickým) myslením. Teda integrita rozumu potrebuje byť obnovená vnútri Západu. Ale naša pamäť je v tomto čerstvejšia, ako je v islame, islam má oveľa ťažšiu prácu.

Sú si niektorí moslimovia vedomí obmedzení a nebezpečenstva súčasného islamského prístupu?

Inzercia

"Sú ľudia, ktorí si uvedomili, že tento problém nie je sociologický, ekonomický alebo psychologický; je teologický a musí byť riešený na tej úrovni, na ktorej existuje." Zdieľať

Moslimovia, s ktorými som hovoril a pracoval, sa samotní rehelenizovali. Sú si vedomí gréckej minulosti ich vlastnej viery... Nemôžete mať ideu tohto tyranského Boha a súčasne mať záväznú ústavnú vládu. Sú ľudia, ktorí si uvedomili, že tento problém nie je sociologický, ekonomický alebo psychologický; je teologický a musí byť riešený na tej úrovni, na ktorej existuje.

Iný problém v islame je jeho zjavenie. Povedal by som, že základ našej civilizácie je v knihe Genezis: že sme stvorení na obraz a podobu Boha. Tento obraz a podoba je v našej racionalite a v našej slobodnej vôli, a som presvedčený, že toto zjavenie, a teológia od toho odvodená, je tým, čo umožňuje vnímanie suverenity vyvinutej na Západe. Je v súlade s touto teológiou, ak sa povie: „Človek je suverénny.“ V islame patrí suverenita jedine Bohu. Človek suverénnym nie je, pretože nie je stvorený na obraz a podobu Boha. A ak to niekto navrhne, rúha sa.

...za čo je trest smrti?

Môže byť, v ustanoveniach šaríe. Ak teda človek nie je suverénny, ako bude vykonávať suverenitu? A ak myseľ nie je schopná poznávať dobro a zlo z morálnej filozofie, pretože nie je nič, čo by sa dalo poznať, pretože veci nemajú svoju povahu a preto nie sú v podstate ani dobré ani zlé, iba Boh ich tak označí. V islame môžete poznať, čo je správne a nesprávne iba skrze zjavenie, cez boží zákon, a iba tento má legitimitu. Prísne povedané, v tejto dominantnej teologickej škole nemá ľudský zákon žiadnu legitimitu. Toto sú obrovské prekážky.

Je ľahké pochopiť emóciu tejto situácie, keď týmto ľuďom veľmi prajete skutočnú slobodu a ústavný poriadok. Kto by im to neprial? Ale potom vidíte výsledky z prieskumu Pew Research, podľa ktorého si približne 84 percent Egypťanov myslí, že odpadnutie od islamskej viery by malo byť trestané smrťou. Ako môžete mať demokraciu v kultúre, ktorá popiera slobodu svedomia? A koľko ľudí v Egypte by súhlasilo, že všetci ľudia boli stvorení ako rovní - ako muži a ženy, moslimovia a nemoslimovia, nehovoriac o moslimoch a židoch? Otázka si odpovedá sama. Teda predpoklady pre demokratický vývoj v ich spoločnosti jednoducho nie sú prítomné.

Robert Reilly hovorí o svojej knihe Uzatváranie sa moslimskej mysle (nakrútené v roku 2010).

Sú potrebné kultúrne a teologické predpoklady?

Absolútne. Pýtali sa ma: „Je katolicizmus kompatibilný s demokraciou? Podľa čoho môžete povedať, či náboženstvo je kompatibilné s demokratickým ústavným vývojom alebo nie je?“ Myslím, že odpoveď je veľmi jednoduchá, ale aj veľmi hlboká: Je Boh v danom náboženstve Logos (Rozum) alebo nie je? Je rozum časťou z Božej podstaty a nie iba jednoduchým atribútom? Ak On je Logos, potom môžete vyvinúť niečo ako ústavnú teóriu. Ústavná teória sa v skutočnosti vyvinula v stredovekej Katolíckej cirkvi. Ak Boh nie je Logos – ak nie je rozumný – potom už nemôžete, pretože vo svojej teológii nemáte základy, ktoré by tento vývoj umožnili.

To je celý zmysel Benediktovej prednášky v Regensburgu: Správať sa nerozumne je nesprávne, pretože to odporuje Bohu. To môže byť pravdou, iba ak je Boh rozumný. Ak nie je rozumný, potom nerozumné konanie nie je nesprávne.

Ale veľa ľudí argumentuje, že islam je náboženstvom mieru...

No, to je, okrem prípadov, kedy nie je. A každý, kto sa zaoberal jeho históriou, by bol mimoriadne naivný, keby to tvrdil. Obsahuje mierové prvky? Iste že áno. Má to bojovné prvky? Áno. Vďaka nim si podmanili väčšinu sveta v 7., 8. a 9. storočí a viac nedávno v džihádistických výbojoch.

Častokrát ste prednášali v Európe. Na základe vašich rozhovorov s ľuďmi, aké je vaše hodnotenie toho, čo robí Európa?

Spomínam si na jednu skúsenosť spred niekoľkých rokov zo seminára s prevažne európskymi ekonómami. Bol som požiadaný o tom rozprávať, a keď som skončil, ľudia sa tam akosi dostali do šoku a hovorili: „To je horšie, ako sme si mysleli!“ Pýtali sa: „Čo máme robiť?“ Povedal som: „Prvou vecou, ktorú by ste mali spraviť, je obnoviť svoju vlastnú vieru.“

"Moslimovia sú v Európe veľmi malou časťou populácie, nemali by byť problémom. Jediným dôvodom, prečo to je problém, je to, že tu už nie je nič, do čoho by sa mali asimilovať." Zdieľať

...vieru vo vlastné náboženstvo, vo vlastnú kultúru a civilizáciu?

Áno – a myslím to v tomto poradí, pretože to, s čím ste tu konfrontovaní, je iná viera (islam) a ak žiadnu nemáte, nie ste vo veľmi dobrej situácii, aby ste sa v tom angažovali alebo sa bránili. Teda prvou vecou, ktorú by ste mali robiť, je obnovenie svojej viery. To je samozrejme v dnešnej Európe obrovský problém: strata viery.

Chodím do Európy pomerne často, väčšina môjho vzdelania je nasmerovaná naprieč Európou a milujem to tu. Ale problém v miestach, ako je dnes Veľká Británia, nie je počet moslimov – sú veľmi malou časťou populácie, nemali by byť problémom. Jediným dôvodom, prečo to je problém, je to, že tu už nie je nič, do čoho by sa mali asimilovať. Teda ak ste sa prepadli do kultúrneho relativizmu, ktorý je základom multikulturalizmu, nie je už nič, do čoho sa asimilovať. A do tohto vákua prišiel ich dôraz na život podľa ich vlastných pravidiel a inštalovanie práva šaría na ich územiach.

Islamisti nie je sú problém; my sme problém. Ak by sme boli zdravou kultúrou, nebolo by to problémom. Potrebujeme obnoviť zmysel samých seba založený na našej viere; a je to naša viera, ktorá nakoniec zaisťuje integritu rozumu.

Alvino-Mario Fantini

Zdroj: MercatorNet.com, pôvodne vyšlo v zimnom čísle magazínu The European Conservative v roku 2013. Uverejnené v rámci licencie Creative Commons. Preložil L. Obšitník, text je mierne krátený.

Ilustračné foto: youtube.com

Inzercia

Inzercia

Odporúčame

O úpadku odvahy francúzskych elít

O úpadku odvahy francúzskych elít

Kontroverzné societálne zákony sú prijímané v parlamentoch a je teda prirodzené, že len tou istou cestou môžu byť zrušené alebo zmenené. V novodobej histórii je však ťažké nájsť konkrétny príklad, kedy k niečomu takému došlo. Akoby kultúrna revolúcia nepoznala spätný chod. Ako keby sa spoločnosť ved...

Anton Chromík: Výsledok referenda si politici nedovolia odignorovať

Anton Chromík: Výsledok referenda si politici nedovolia odignorovať

Ústavný súd rozhodol, že tri otázky referenda sú v súlade s ústavou a jednu odmietol kvôli jej možnému zmätočnému výkladu. Prezident Andrej Kiska následne určil konanie referenda o rodine na 7. februára 2015. O posledných udalostiach sme sa rozprávali s hovorcom Aliancie za rodinu Antonom Chromíkom....

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.