Veľká chvíľa pre katolíkov v umení?

Je možné, že nastala veľká chvíľa pre katolíkov v umení? Mnohí čitatelia si možno kladú inú otázku: čo nás do umenia? Naša kultúra je v neblahom stave a Cirkev musí bojovať na mnohých frontoch – politických i morálnych – ktoré sú zjavne oveľa dôležitejšie. Svet umenia a zábavy patrí k sobotňajšiemu večeru a iným chvíľam oddychu – pri našom úsilí o evanjelizáciu kultúry na prvom mieste nie je.

Chcel by som ponúknuť iný pohľad na vec. Parafrázujúc jednu poznámku od G. K. Chestertona, pri budovaní kultúry treba postupovať podobne ako Nehemiáš pri znovupostavení Jeruzalema: v jednej ruke mať meč a v druhej murársku lyžicu. Meč je obranná zbraň. Predstavuje logické argumenty a verejnú diskusiu. Murárska lyžica je stavebný nástroj. Ňou staviame múry. Meč odháňa votrelcov, lyžica tvorí nové mesto. A čo predstavuje lyžica? Diela umeleckej imaginácie.

"Podobne ako pri modlitbe aj pri umení sa v nás prebúdza nielen myslenie, ale aj láska."

Zdieľať

Prečo sú tieto diela také dôležité? Lebo nám umožňujú zamýšľať sa nad tým, ako prežiť život. Keď čítame knihu či pozeráme film, vstupujeme do priestoru kontemplácie; údivu z toho, ako imaginárne ľudské bytosti hľadajú šťastie, skutočné či pomýlené, a uvažujeme, aký význam má ich úsilie pre náš vlastný život. A podobne ako pri kontemplatívnej modlitbe aj pri kontemplácii umenia sa u nás prebúdza nielen myslenie, ale aj láska.

Práve preto je umenie také príťažlivé: nejde tu len o pojmy. O cnosti pokory môžeme získať veľké abstraktné teologické vedomosti čítaním Summy teologickej od sv. Tomáša Akvinského. No „vidieť“ pokoru v akcii a v istom zmysle sa do nej aj zaľúbiť môžeme pri čítaní románu Pýcha a predsudok od Jane Austenovej.

Práve preto, že sa do umeleckých diel môžeme akoby zaľúbiť, majú moc pretvárať náš život. Po malých krôčkoch sa stávame tým, čo milujeme. Preto je veľmi dôležité vytvoriť imaginatívne diela, ktoré nám umožnia zobraziť, ako vlastne máme prežívať svoje rozhodnutia a úlohy.

Umenie má v istom zmysle prednosť pred politikou, lebo bez príťažlivých obrazov civilizácie, ktorú chceme vybudovať, nebudeme mať pri svojom politickom angažovaní sa žiadnu presvedčivú spoločnú víziu.

"Ak majú katolícki umelci evanjelizovať našu kultúru, musia nájsť cestu k populárnemu publiku. Je to enormná výzva, no katolícki umelci ju musia prijať bez výhovoriek. Kultúra našu víziu zúfalo potrebuje."

Zdieľať

Katolícki spisovatelia a milovníci literatúry sa často vracajú sťaby k zlatému veku ku katolíckemu literárnemu oživeniu v dvadsiatom storočí, ktoré nám dalo Chestertona, Hilaira Belloca, Evelyna Waugha, Grahama Greena, Muriel Sparkovú, Flannery O’Connorovú, Walkera Percyho, J. F. Powersa a mnohých ďalších.

Často nasleduje otázka: prečo aj dnes nemáme takých spisovateľov? Jednou z dobrých odpovedí na túto otázku je, že aj dnes máme mnoho dobrých katolíckych spisovateľov (a iných umelcov), ktorí si viac zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť. No i tak sa zdá, že dnešní katolícki autori musia znovu získať aspoň trochu z tej nádhery (alebo aj trochu viac), ktorú mali veľkí katolícki spisovatelia. V čom spočíva?

Tvrdím, že je to väčšie a efektívnejšie preniknutie do sekulárneho sveta umenia a zábavy. Všetci vyššie uvedení spisovatelia písali diela, ktoré možno právom označiť za katolícke, ale všetci si zároveň aj vytvorili veľké meno u čitateľov mimo katolíckeho košiara. Pred päťdesiatimi či sto rokmi to možno bolo trochu jednoduchšie. Niet pochýb, že za posledných pár desaťročí to išlo so západnou kultúrou prudko z kopca, čím si katolícka imaginácia s prevažnou sekulárnou kultúrou rozumela stále menej.

Waughov Brideshead Revisited (Návrat na Brideshead) bol vo výbere čitateľského klubu „Kniha mesiaca“ za január 1946. Ťažko si predstaviť, že by sa dnes román o obrátení sa na katolícku vieru tešil takej popularite. Ak však majú katolícki umelci evanjelizovať našu kultúru, musia pre svoje diela nájsť cestu k populárnemu, sekulárnemu publiku. Je to enormná výzva, no katolícki umelci ju musia prijať bez výhovoriek. Kultúra našu víziu zúfalo potrebuje.

Veľkí katolícki spisovatelia dvadsiateho storočia oslovili sekulárne obecenstvo predovšetkým svojím dokonalým remeslom. A vynikajúcimi vo svojom remesle sa stali sčasti aj tým, že šli do učenia k najlepším majstrom, či už to boli katolíci alebo nie.

"Aj keď sa Cirkev teší milosti, že vlastní plnosť pravdy, neznamená to, že dobro, pravda a krása sú výlučnými vlastnosťami katolíkov."

Zdieľať

Evelyn Waugh sa učil od Ronalda Firbanka a Maxa Beerbohma; Graham Greene a Flannery O’Connorová od Henryho Jamesa; Walker Percy od Sartra a Camusa, Bellowa a Vonneguta. Preto aby katolícki umelci efektívnejšie prenikli do sekulárneho sveta umenia a zábavy, musia mať „katolícke“, v zmysle „univerzálne“ chápanie tradície, v rámci ktorej pracujú.

Aj keď sa Cirkev teší milosti, že vlastní plnosť pravdy, neznamená to, že dobro, pravda a krása sú výlučnými vlastnosťami katolíkov. Zvlášť keď príde na sekulárne umenia a remeslá, každý katolík v tomto odbore sa musí pokorne skloniť pred majstrami svojho umenia – nie súhlasiť s každou myšlienkou tohto majstra, ale naučiť sa, čo v jeho umení prekračuje obyčajnú výstrednosť a omyl.

Keď sa zameriame na túto remeselnú zručnosť a na jej tradície a keď sa umelci budú neúnavne snažiť dostať svoje diela pred sekulárne obecenstvo, uvidíme, že katolícki umelci budú mať na našu kultúru väčší vplyv. Budeme svedkami ďalšej veľkej chvíle pre katolíkov v umení, z ktorej budú mať úžitok všetci – katolíci i nekatolíci.

Daniel McInerny 
Autor 
je filozof a autor beletrie pre deti aj dospelých. Viac o ňom a jeho diele možno nájsť na danielmcinerny.com.

Pôvodný text: A Catholic Moment in the Arts?, medzititulky redakcia, ilustračné foto: thecatholicthing.org, flickr.com (licencia CC).

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo