V Európe možno pozorovať jemný útlak kresťanov

Historik Dr. Martin Kugler, ktorý promoval vo Viedni na tému „Kresťanský odpor proti nacionálnym socialistom“, vytvoril spolu s manželkou Gudrun projekt Európa pre Krista, aby povzbudil kresťanov a pomohol im aktívne stvárňovať vývoj Európy. O čo v tejto iniciatíve, ktorú podporuje Kirche in Not, ide, vysvetľuje Dr. Kugler pre Zenit:

Máte tu nálepku, na ktorej je zástava EÚ mierne pozmenená: Žlté hviezdy sú na modrom pozadí usporiadané tak, že vytvárajú podobu ryby – Krista. Pod tým stojí „europe4christ.net“. Čo sa myslí týmto heslom Európa pre Krista
Dr. Kugler: „Európa pre Krista“ chce kresťanom na jednej strane pripomenúť, že náš svetadiel je tak úzko spätý s evanjeliom, že jeho budúcnosť bez Krista a bez kresťanských hodnôt je nemysliteľná. Na druhej strane chceme kresťanom pomôcť vyjsť z dvojitého geta: po prvé z geta ľahostajnosti a beznádeje, ktoré si sami utvorili voči politike a kultúre a po druhé z geta, ktoré nám zvonku nanucujú, ako jasne ukázal napríklad prípad Buttiglione.
V mene úplne falošne chápaného príkazu tolerancie sa v ostatných rokoch rozmohla veľká neznášanlivosť voči kresťanskému presvedčeniu, ktoré sa bez akejkoľvek diskusie hanobí ako fundamentalistické. Chceme pomôcť prekonať istú klímu beznádejnosti tým, že kresťanov vo všetkých európskych krajinách pozývame k tomu, aby s novým sebavedomím vyvinuli spoločné úsilie.

V čom spočíva konkrétne toto úsilie?
Dr. Kugler: Tento projekt, ktorý je ekumenický, budujeme na troch pilieroch. Prvým je pozvanie denne sa pomodliť Otčenáš za kresťanskú Európu – najlepšie na poludnie. Katolíci by to mohli pripojiť k poludňajšej modlitbe Anjel Pána.
Druhý krok obsahuje mesačný list na aktuálne témy, ktoré sa týkajú kresťanstva v spoločnosti. Autori sú známe osobnosti, ako už spomínaný taliansky minister kultúry Rocco Buttiglione, alebo drážďanská filozofka, teologička Hanna B. Gerl-Falkowitzová. Chcú „normálnym“ kresťanom poskytovať argumenty, aby dokázali obstáť v menších či väčších sporoch a diskusiách.
Tretí krok vyplýva z dvoch prvých a mohli by sme ho označiť pojmami „ citlivosť pre spomínané problémy “, „odvaha k zodpovednosti“ a „angažovanosť na politickej a kultúrnej úrovni“. Naša nálepka s „európskou rybou“ na tisícoch áut a školských taškách má povzbudzovať a podnecovať v tomto zmysle.

Spolupracujete s európskymi biskupmi?
Dr. Kugler: Informovali sme o našom projekte niektorých z nich ako kardinála Ch. Schönborna, kardinála J. Meisnera a arcibiskupa S. Dziwisza a dostali sme veľmi súhlasnú odozvu. Podporujú nás aj niektorí evanjelickí a anglikánski predstavitelia cirkví. V prvom rade nám však ide o nasadenie laikov, ktorí majú dnes prístup k tým sektorom spoločnosti, kde biskupov a kňazov už takmer vôbec nepočúvajú.

Aké sektory myslíte? Kde chýba kresťanský duch a angažovanosť v Európe?
Dr. Kugler:
Existujú politické grémiá, oblasti hospodárstva, umenia a kultúry a celá oblasť masmédií, kde praktický relativizmus všetko diktuje a kde každé hlboké náboženské presvedčenie sa berie ako podozrivé. Dokonca aj nekresťanskí myslitelia pripomenuli, že Európania sa správajú smiešne a ničia vlastné korene, keď popierajú hodnoty evanjelia, alebo ich prezentujú ako súkromné hobby.

Aké sú vaše krátkodobé a dlhodobé plány a očakávania v projekte „Európa za Krista“?
Dr. Kugler: Želáme si mnohé podpisy na našej webovej stránke www.europe4christ.net, aby boli kresťania v Európe skutočne prítomní. Chceme vznietiť iskru odvahy a iniciatívy jednotlivcov. Dlhodobo to pomôže urobiť Európu slobodnejšou, zabezpečiť demokraciu. Okrem toho chceme pôsobiť na to, aby spoločenské presvedčenie ako aj štátne zákony nevyhnutne chránili ľudskú dôstojnosť.

Aké sú vaše veľké nádeje, ktoré chcete šíriť medzi európskym obyvateľstvom?
Dr. Kugler: Chceme ľuďom povedať, že v Európe možno na spoločenskej úrovni obrátiť mnohé k lepšiemu, keď sa znovu objaví duchovný i praktický význam spoločenstva svätých.

ZENIT/-zg-TK KBS
http://www.europe4christ.net/

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo

Prečítajte si tiež