„Pravý“ konzervativizmus versus kresťan v politike

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
„Pravý“ konzervativizmus versus kresťan v politike

Foto - TASR

Kresťanstvo v politike niektorí stotožňujú s konzervativizmom, no konzervativizmus má rôzne podoby, nie vždy založené na kresťanských hodnotách.

V poslednom období sa začína hovoriť o tom, že deliace čiary v politike už nepôjdu napravo alebo naľavo, ale strany, najmä v západnej Európe, bude rozdeľovať postoj ku globalizácii (komentár Lukáša Krivošíka). V slovenskej politike, naopak, politické vyhraňovanie stále funguje, niektoré politické strany o sebe tvrdia, že sú praví konzervatívci, ďalší chcú robiť liberálnu politiku s populistickým „konzervatívnym“ nádychom, iní idú do politiky s progresívno-sociálne-liberálnou agendou a rôzni solitéri presadzujú izolacionistickú verziu nejakého bájneho silného národného štátu.

Pod konzervativizmus sa dá schovať všetko

Keďže človek prichádza do politiky s nejakým vnútorným hodnotovým systémom, otázka je, akú politiku by mal robiť kresťan? Kresťanstvo v politike niektorí automaticky stotožňujú s konzervativizmom, no konzervativizmus má vo svete rôzne podoby, nie vždy založené na kresťanských hodnotách. V Spojených štátoch konzervatívci presadzujú najmä nízke dane, podporu ekonomického liberalizmu, malý štát, slobodu, ochranu hodnôt západnej civilizácie a najnovšie aj dereguláciu v oblasti životného prostredia.

Na Slovensku je zvlášť zložité hovoriť o návrate k tradičným hodnotám vzhľadom na dlhé obdobie komunizmu a krátku existenciu vlastného štátu. Zdieľať

Vo Veľkej Británii má konzervativizmus dlhú tradíciu od zakladateľa britského konzervativizmu R. Hookera alebo írskeho štátnika E. Burkeho až k moderným konzervatívnym politikom ako Margaret Thatcher, ktorá presadzovala silnú neoliberálnu agendu s masívnou privatizáciou štátnych podnikov, alebo Davida Camerona, ktorý za jeden z najkrajších momentov svojej politickej kariéry označil legalizáciu sobášov pre ľudí s rovnakou sexuálnou orientáciou.

Všeobecná definícia konzervativizmu hovorí, že by to mal byť návrat k tradičným hodnotám, vo Francúzsku to bola napríklad reakcia na obdobie osvietenstva. Na Slovensku je zvlášť zložité hovoriť o návrate k tradičným hodnotám vzhľadom na dlhé obdobie komunizmu a krátku existenciu vlastného štátu.

Pod konzervativizmus sa v našich podmienkach môže schovať čokoľvek, od bezduchého nacionalizmu, ktorý so skutočným patriotizmom nemá nič spoločné, až po ľudácku agendu, ktorá sa vydáva za nejaké kultúrne dedičstvo Slovákov.

Kresťanský politický program môže byť aj novátorský

Kresťanstvo ako ucelený hodnotový systém má k dispozícii obsiahly súbor normatívnych princípov zosumarizovaný v Sociálnej náuke Cirkvi, kde formuluje etické zásady pre sociálny a hospodársky život, rozoberá súkromné vlastníctvo, spoločné dobro, solidaritu, vzťah k životnému prostrediu, alebo úlohu štátu. Sociálna náuka Cirkvi nie je, ani by nemala byť politickým programom, no jej základné princípy môžu slúžiť ako orientácia v zložitých otázkach, ktoré politika prináša. V niektorých prípadoch môžu byť tieto zásady dokonca moderné alebo, ak chcete, pokrokové.

Zoberme si napríklad otázku životného prostredia.

V encyklikách Centesimus Annus a Sollicitudo Rei Socialis hovorí Ján Pavol II. o tom, že životné prostredie je spoločné verejné dobro určené pre všetkých a starostlivosť o životné prostredie je výzvou a univerzálnou povinnosťou ľudstva. Zároveň vystríha pred drancovaním životného prostredia len s cieľom naplnenia ekonomických potrieb a maximalizácie zisku. Zodpovednosť za životné prostredie je téma, ktorú je potrebné riešiť na medzinárodnej úrovni, a malo by ísť o koordinované úsilie čo najväčšieho počtu štátov, keďže znečistenie a ekologické hrozby presahujú hranice.

Ján Pavol II. takisto hovorí o potrebe biodiverzity, ktorá je výnimočným bohatstvom ľudstva, za ktorú nesieme zodpovednosť.

V odkaze k Svetovému dňu mieru Ján Pavol II. pripomenul, že „štát by sa mal snažiť o prevenciu zničenia atmosféry a biosféry... a zabezpečiť, aby jeho občania neboli vystavení nebezpečným znečisťujúcim látkam alebo toxickému odpadu.“

V tomto kontexte krok Donalda Trumpa odstúpiť od Parížskej dohody na ochranu ovzdušia môže byť síce konzervatívny – deklaroval, že chce ochrániť amerických producentov a americký biznis, no určite nie je v súlade s kresťanským princípom univerzálnej zodpovednosti za životné prostredie a jeho zachovania pre budúce generácie. Najmä ak sú Spojené štáty historicky najväčším znečisťovateľom sveta a vypúšťajú do ovzdušia viac škodlivých látok ako všetky štáty EÚ dokopy. Životné prostredie je oblasťou, ktorá sa nedá vyriešiť len trhovými silami ani ju nie je možné ponechať bez regulácie zo strany štátov a medzinárodnej komunity.

Štát by nemal nahrádzať to, čo môže a má robiť komunita, napríklad v oblasti charity. Socialistický systém riadenia, kde štát nahradil funkcie, ktoré vykonávali rodiny a komunity, bol pre niektoré oblasti života deštruktívny. Zdieľať

Životné prostredie som uviedla len ako ilustratívny príklad, keďže máloktorá z konzervatívnych strán, či už na Slovensku, alebo vo svete, má vo svojom programe dôraz na ochranu životného prostredia. Samozrejme, nie je to chlebová téma v politike, no na druhej strane ani najlepšie zdravotníctvo nepomôže ľuďom, ak krajina bude mať znečistené ovzdušie, ktoré je príčinou rôznych chorôb alebo alergií, prípadne vodné zdroje znečistené toxickým odpadom.

Pritom na Slovensku je veľmi malé environmentálne povedomie – až 77 % odpadov končí na skládkach a Slováci recyklujú najmenej odpadu zo všetkých krajín EÚ.

Nie vždy je ľahké rozlíšiť, ako by sa kresťanské hodnoty mali prenášať do politických rozhodnutí a zákonov. Štát by nemal nahrádzať to, čo môže a má robiť komunita, napríklad v oblasti charity. Socialistický systém riadenia, kde štát nahradil funkcie, ktoré vykonávali rodiny a komunity, bol pre niektoré oblasti života deštruktívny. Dobrovoľníctvo a občianska angažovanosť sa u nás rozvíja len veľmi pomaly a starého známeho „kto neokráda štát, okráda svoju rodinu“ sa nevieme zbaviť doteraz.

V nasledujúcich článkoch sa budem venovať aj ďalším témam, ktoré by pre kresťana angažujúceho sa vo verejnom živote mohli byť dôležité.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo