KULTUREVUE: Knižný sprievodca Banskobystrickou diecézou

Cestou Cirkvi je človek... Taký je podtitul najnovšieho knižného diela, ktoré mapuje dejiny i súčasnosť Banskobystrického biskupstva. Reprezentačná publikácia zaujme svojou vkusnou kompozíciou nielen milovníkov histórie či architektúry, ale ponúka aj možnosť zamyslieť sa nad nevšednými osudmi jednej miestnej cirkvi.

Banskobystrická diecéza, ktorá vznikla spolu so Spišskou a Rožňavskou v roku 1776 prešla počas svojej 235-ročnej existencie strastiplnou cestou. Ťažké začiatky spojené s hmotnou i duchovnou chudobou, morové epidémie, požiare, maďarizačná politika a len nedávno, barbarské ničenie kultúrneho dedičstva počas totalitného režimu, ateizácia a vyše dvadsaťročné personálne provizórium bez biskupa poznačili jej tvár na dlhé obdobie. Fénix však aj tentoraz dokázal vstať z popola a miestna cirkev sa znova stáva životaschopným organizmom.

Ten, ktorý začal dobré dielo...

Publikácia, na ktorej sa podieľal rozsiahly tím autorov zachytáva viac, než iba „suchý“ dejinný prierez. Autorom sa podarilo vkomponovať do členitého, no nie vyčerpávajúco rozsiahleho textu antropocentrickú víziu, ako naznačuje už samotný podtitul. Napriek množstvu informácií sa čitateľ nemusí obávať straty orientácie.

Prehľadnosť, pútavosť a koncíznosť sú nepochybne jednými z charakteristických znakov celého diela. Zmapovaná je každá oblasť, ktorá podstatným spôsobom súvisí so samotnou diecézou: počnúc stručným životopisom patróna biskupstva i katedrálneho chrámu – sv. Františka Xaverského, cez pohľad na počiatky kresťanstva na tomto území, na kultúrne a architektonické dedičstvo, až po medailóny všetkých diecéznych biskupov a najnovšie sociálne, výchovné a edukačné aktivity. Hoci početnosť osôb, ktoré sa podieľali na tvorbe textu a celého diela je značná, kontinuita spočívajúca v jeho duchovnom rozmere je badateľná azda v každej časti. Úspešne sa tým dosvedčuje ono biblické – nie je až také podstatné, kto sadí, kto polieva, no dôležitý je ten, ktorý dáva vzrast.

Kniha, ktorá dáva viac

Bohatá obrazová dokumentácia, ktorá sa prelína s textom až do najmenších detailov, citlivá grafická úprava, ako aj praktické resumé v slovenčine a štyroch cudzích jazykoch spolu vytvárajú vysokú umeleckú hodnotu, akou sa nemôže popýšiť každá publikácia takéhoto charakteru. Navyše, duch knihy dáva tušiť, že najmä v ostatných dvadsiatich rokoch svitá pre diecézu nová nádej. Nádej, ktorú treba neustále zdôvodňovať. V diecéznej rodine sa tak musí diať predovšetkým prostredníctvom budovania vzťahov „cez pravú, skutočnú, nefalšovanú lásku“, ako píše súčasný diecézny biskup Rudolf Baláž vo svojom doslove. Toto je, napokon, výzva, ktorá je platná pre všetkých, bez ohľadu na ich osobné začlenenie do hraníc ktorejkoľvek z miestnych či národných cirkví.

Marián Sekerák

Richard Lacko a kolektív: Banskobystrické biskupstvo. Cestou Cirkvi je človek... Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 2011. ISBN 978-80–88937-46-3. 20 €.

Foto: bbdieceza.sk, e-obce.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo