Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
24. december 2010

VIANOČNÉ ZAMYSLENIE: Jozef a Dieťa

Počas Vianoc je náš pohľad upretý na Matku a Dieťa. Nanovo žasneme nad tým, čo sa to Boh odhodlal vykonať, keď sa stal človekom. Súčasťou vianočnej scenérie je však aj Máriin manžel Jozef, ktorého väčšinou prehliadame. Nebudeme sa preto v ďalších riadkoch venovať celému významu tajomstva Narodenia P...

Počas Vianoc je náš pohľad upretý na Matku a Dieťa. Nanovo žasneme nad tým, čo sa to Boh odhodlal vykonať, keď sa stal človekom. Súčasťou vianočnej scenérie je však aj Máriin manžel Jozef, ktorého väčšinou prehliadame. Nebudeme sa preto v ďalších riadkoch venovať celému významu tajomstva Narodenia Pána, ale vedome zúžime svoju pozornosť na okolnosti súvisiace s Ježišovým pestúnom.

Tradičný biblický príbeh o Ježišovom narodení je dobre známy. Je otázka, či je aj správne interpretovaný. Vianočné scénky, ktoré hrajú deti každý rok, zvyknú totiž zobrazovať situáciu, ako Jozef s Máriou v noci prichádzajú k Betlehemu, hľadajú ubytovanie v domoch a v hostinci, no pre tvrdosť ľudských sŕdc sa pre nich nenájde miesto, a preto sa Spasiteľ musí narodiť v maštali. To by však stavalo Jozefa do zlého svetla, ako uvidíme o chvíľu.

Detské jasličkové scénky majú dobrý výchovný motív, no treba vedieť, že takto to nepodáva Evanjelium, ale mimobiblický apokryfný spis "Protoevanjelium Jakubovo" z druhého storočia, ktorý tvrdí, že pôrod prišiel náhle, keď boli ešte na ceste. Nemali čas dôjsť do mesta, preto sa Ježiš narodil v jaskyni mimo Betlehema.

U Lukáša čítame, že to bolo inak. Jozef s Máriou boli ubytovaní v Betleheme už nejaký čas a "kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu" (2, 6). Evanjelium nehovorí nič ani o tom, že by chodili z domu do domu, alebo že by ich niekto vyhodil, keď klopali na dvere hostinca. Veď pre Židov bolo nepredstaviteľné, aby boli ubytovaní v hostinci za peniaze, hostince boli prevádzkované len pre pohanov. Navyše, hostince stáli pri hlavných cestách, nič nenasvedčuje, že by mal byť v Betleheme, ktorý bol tak blízko Jeruzalema.

Prečo sa potom v Písme hovorí, že "nebolo pre nich miesta v hostinci"? Je to otázka prekladu. Lukáš tu používa grécke slovo katalyma, ktoré má viac významov: miesto pre kŕmenie dobytka vo voľnej prírode; hosťovská izba v dome; alebo útulok či prístrešie pre pocestných vo voľnom teréne. Evanjelista si vybral druhú možnosť, a toto isté slovo používa ešte raz, keď ním označuje "hornú sieň", kde sa má pripraviť Posledná večera (22, 11).


Židovský dom s hosťovskou izbou.

Keď chce Lukáš hovoriť o riadnom hostinci, kde sa platí za ubytovanie, používa slovo pandocheion, ako napr. v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi (10, 34). Do takého hostinca by Žid nikdy nešiel. Navyše vtedajší hostinec nebol hotel s viacerými izbami, ale bola to jedna spoločná miestnosť plná prekrikujúcich sa ľudí. Tu chcieť priviesť rodiacu ženu je nemysliteľné. To by Jozef nikdy neurobil.

O čo tu teda ide? Biblisti opisujú, ako vyzeral bežný dom v Palestíne tých čias. Taký dom mal jednu spoločnú miestnosť, kde žili všetci. Preto Ježiš hovorí o lampe, ktorá sa dá na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Časť tejto miestnosti, pri dverách, bola asi o meter znížená a na noc tu vháňali dobytok. Dôvody boli dva: ochrana zvierat pred zlodejmi a "vyhrievanie" domu v zime. Táto časť má aj válov, či jasle na kŕmenie. Každé ráno sa dobytok vyhnal von a dom sa vyčistil. O tom hovorí Ježiš, keď predstavenému synagógy pripomína, že aj v sobotu odväzuje vola od jaslí a vyvádza ho von (13, 15).

Okrem toho každý dom mal spomínanú hosťovskú izbu - grécky katalyma. Vyplývalo to z toho, že pre orientálnych ľudí bola pohostinnosť niečo posvätné - vidíme to často v Starom zákone. Úlohu takejto "izby" v chudobných domoch niekedy plnil len jeden oddelený kút v jedinej spoločnej miestnosti. Inokedy to bola samostatná miestnosť a ak nebolo hostí, slúžila ako komora, či sklad všeliakých vecí. Takáto katalyma bola ideálnym miestom pre ženu, ktorá mala rodiť. Bohaté domy mali katalymu na poschodí - to je prípad spomínanej hornej siene v Jeruzaleme, kde bola Posledná večera, pravdepodobne v dome Markovho otca.

Inzercia

Musíme začať ešte skôr. Načo vôbec Jozef bral Máriu na náročnú desaťdňovú cestu, keď ona nemala povinnosť ísť do Betlehema? Administratívny úkon, nariadený cisárom, mohol vykonať sám a hneď sa vrátiť a to rýchlejšie. Najprirodzenejšie by bolo nechať Máriu v Nazarete v starostlivosti príbuzných. Ak ju v týchto okolnostiach berie do Betlehema, tak azda preto, že tam plánujú zostať dlhšie. Bolo to obvyklé, najmä keď zvážime, že išlo o Jozefovo rodné mesto, kde mal príbuzných. Dá sa predpokladať, že sa chceli aj usadiť na nejaký čas, veď vedeli že Mesiášovým mestom má byť Betlehem.


Jaskyňa v Nazarete.

Dovoľme si trochu fantázie, ako to robí biblista A. Valdés, a predstavme si Jozefa, ktorý pochádza z kráľovského rodu, je charakterizovaný ako človek spravodlivý a teda aj zodpovedný a starostlivý. Možno sa vopred už aj postaral o to, aby mali v Betleheme pripravený jednoduchý príbytok, kde sa Mesiáš mohol narodiť a kde môžu bývať. Prečo by mal byť nedbanlivý a čakať nečinne až do chvíle pôrodu, nechajúc veci odkázané na náhodný vývoj? Dokonca, ak by bol problém, Máriini príbuzní Zachariáš a Alžbeta bývali neďaleko, Mária tam bola nedávno. Že by Jozef nepripravil vhodné miesto, zvlášť keď vedel aj to, kto sa má narodiť? On, z kráľovského rodu, ktorý tu má príbuzných, je taký neschopný, že by v rodnom meste nenašiel vhodné bývanie? Ak Jozef ako potomok kráľa Dávida prišiel s manželkou do rodného mesta, bola by to nevýslovná hanba pre celé mesto, mysli si biblista K. Bailey.

Preto to mohlo byť celkom ináč. Možno takto: Ježiš mal starostlivosťou Jozefa pripravené skromné, ale primerané a vhodné miesto pre príchod na svet. Ale bol čas sčítania ľudu a mesto bolo preplnené. Viacerí pocestní bývali aj v Jozefovom dome, v hosťovskej izbe katalyma. Keď prišiel čas pôrodu, museli by títo ľudia odísť preč. Nielen na čas pôrodu, ale na dlhšie, pretože v Izraeli žena po pôrode bola považovaná za nečistú počas nasledujúcich 40 dní (resp. 80 ak porodila dievča) a Mária, hoci čistá, zachovávala predpisy. Za nečisté bolo považovaé aj miesto pôrodu, ako aj každý, kto sa vtedy dotkol ženy po pôrode alebo vecí. Nečistý človek by bol sociálne izolovaný až do rituálneho očistenia. Preto mamičky spravidla rodili v katalyme, v miestnosti oddelenej od hlavnej izby, aby ostatní nemali problém s rituálnou nečistotou.

Ľudia z hosťovskej izby by teda museli odísť preč. Mohli ísť do nehostinnej vonkajšej maštale či stodoly. Často to bola prírodná alebo ručne vytesaná jaskyňa za domom, ktorý bol postavený v kopci. Hostia by však neboli šťastní, ak by sa mali odpratať z hosťovskej izby kvôli pôrodu a kvôli matke, a bývať pár týždňov v jaskyni, pokiaľ by rodinka obývala katalymu a celý dom. Jozef a Mária nechceli spôsobiť ťažkosti iným. V tejto situácii odišli do stodoly radšej oni sami, tvrdia niektorí autori. V tomto zmysle možno podľa toho chápať slová, že "nebolo pre nich miesta v katalyme - v hosťovskej izbe" (2, 7). Mimochodom, je celkom pochopiteľné, ak sa oddávna zaužívalo prekladať grécke slovo katalyma ako hostinec, či útulok, lebo to bolo zrozumiteľnejšie v časoch, keď neboli k dispozícii súčasné poznatky biblických vied (a súčasné hypotézy...).

Uvedená interpretácia niektorých biblistov chce zdôrazniť, že Ježišovo narodenie sa udialo v krajnej chudobe nie vďaka nejakej náhode, ktorú by spôsobili vonkajšie nepriaznivé okolnosti, alebo že to zavinili cudzí ľudia, ale stalo sa to pre Jozefovu slobodnú voľbu, ako prejav jeho konkrétnej hmatateľnej, zrelej a zodpovednej lásky, ktorá sa daruje. Je to ohlásenie Ježišovho obetovania sa, ktoré je dobrovoľné a nie spôsobené zvonka. Tu vidno, že Jozef pochopil, kto sa to ide narodiť. A keď Ježiš vyrástol, vidíme ho, ako vždy aplikuje princíp, "predpovedaný" Jozefom už pri svojom narodení, že ak niekto potrebuje jeho izbu, uvoľní ju a sám si volí posledné miesto - veď "Syn človeka nemá kde hlavu skloniť..." - až po kríž, kde dáva druhým život svojou smrťou, kde dovŕšil to, čo naznačilo už Jozefovo správanie v Betleheme. Boh Otec zariadil veci tak, že v prospech druhých ľudí konal a k tomu chlapca Ježiša vychovával jeho pestún Jozef. Nielen Mária pochopila tieto tajomstvá. Aj Jozef veľmi dobre pochopil, kvôli čomu prichádza toto Dieťa.

Ladislav Stromček
Autor je generálny vikár Žilinskej diecézy.

Foto: archív

Odporúčame

GLÓBUS: Kosovské voľby z prvej ruky

GLÓBUS: Kosovské voľby z prvej ruky

Exkluzívna reportáž o nedávnych parlamentných voľbách v Kosove od jedného z medzinárodných volebných pozorovateľov v rámci misie ENEMO. Okolo 1,6 milióna obyvateľov Kosova malo v nedeľu 12. decembra možnosť vybrať si po prvý raz od jednostranného vyhlásenia samostatnosti od Srbska vo februári 2008 s...

KÁZEŇ PETRA FOGAŠA: Zjavenie sv. Jozefa

KÁZEŇ PETRA FOGAŠA: Zjavenie sv. Jozefa

V Biblii nenájdeme jedinú vetu či slovo, ktoré by vyslovil svätý Jozef. To, čo nájdeme, je odhodlaný činný život s Tajomstvom a preň. V poslednú adventnú nedeľu sme pozvaní priblížiť sa k zázraku Vianoc „po jozefovsky“. V 70. rokoch 19. storočia bola v americkom meste Santa Fe postavená Loretánska k...