Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Naše školy Spoločnosť
07. február 2023

Porovnanie výsledkov

Cirkevné základné školy vychádzajú lepšie než štátne. Gymnáziá zaostávajú

Prvú priečku v rebríčku INEKO obsadila Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Pozreli sme, ako sa darí cirkevným školám celkovo. 

Cirkevné základné školy vychádzajú lepšie než štátne. Gymnáziá zaostávajú
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Prvú priečku v rebríčku INEKO obsadila Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach. Pozreli sme, ako sa darí cirkevným školám celkovo. 

Jednotkou medzi základnými školami na Slovensku sa tento rok podľa najnovšieho rebríčka Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) stala košická cirkevná Základná škola sv. Cyrila a Metoda. Na prvé miesto vyskočila z 11. miesta.

Zaujímalo nás, na čo kladie dôraz a či sa orientuje na úspech žiakov a ich známky.

O úspechoch žiakov svedčia desiatky diplomov na stenách a veľká vitrína s víťaznými pohármi. Vstupujeme do riaditeľne, kde sa stretávame s riaditeľkou školy Teréziou Hrebeňárovou, ktorá pre Postoj konštatuje, že v hodnotení INEKO sa umiestňujú už roky na popredných miestach a za ten posledný nerobili nič iné čo doteraz.

Terézia Hrebeňárová, riaditeľka najlepšie hodnotenej základnej školy podľa rebríčka INEKO. Foto: Postoj/Tomáš Puškáš

Najnovší rebríček však podľa riaditeľky okamžite pritiahol pozornosť rodičov, ktorí telefonujú a majú záujem o prestup svojho potomka na aktuálne najlepšiu školu. „Rodičia sú veľmi ambiciózni a chcú svojim deťom to najlepšie. A keď počujú, že niekde je najlepšia škola, chcú na nej mať svoje dieťa,“ zamýšľa sa riaditeľka. Sama však prvenstvo v rebríčku nepovažuje za dôvod na prestup. Hodnotí to ako nie šťastné riešenie a zbytočný stres pre žiaka.

Riaditeľka hovorí, že na výkony svojich žiakov netlačia, naopak, niekedy musia tlmiť tlaky na známky zo strany rodičov. „Vtedy si ich pozývame na individuálne rozhovory a vysvetľujeme, že pre nás je najdôležitejšie, aby dieťa bolo v škole spokojné a šťastné,“ vysvetľuje filozofiu školy a tým zároveň spochybňuje očakávania, že známky sú pre najlepšie hodnotenú školu dôležité.

„Prirodzená súťaživosť je asi dobrá a možno aj potrebná. Ale snažíme sa, aby sa deti nevnímali cez známky, aby sa neporovnávali. Známky nie sú to najdôležitejšie, ale vzťahy.“

Cirkevná Základná škola sv. Cyrila a Metoda nie je spádová, navštevuje ju takmer 700 žiakov z rôznych častí Košíc, ale aj okolia.

Cirkevné základné školy vo veľkých mestách vedú

V prípade Košíc pritom nejde o ojedinelý výsledok. Pohľad na Testovanie 9 ukazuje, že cirkevné školy, ktorých je v Košiciach päť, dosahujú v priemere podstatne lepšie výsledky ako tie štátne. V matematike je rozdiel až 20 percentuálnych bodov, v slovenčine takmer 14 percentuálnych bodov.

Podobný trend možno vidieť v krajských mestách vo všeobecnosti. V prípade slovenského jazyka je rozdiel viac ako 10 percentuálnych bodov, pri matematike je to viac ako 12 percentuálnych bodov. V prípade menších miest a obcí však už toto rozdelenie neplatí a výsledky sú v podstate rovnaké.

Tento rozdiel medzi väčšími a menšími mestami je zrejme daný aj štruktúrou. Príkladom môžu byť opäť Košice. V druhom najväčšom slovenskom meste sú tri základné cirkevné školy a dve osemročné gymnáziá, celkovo päť cirkevných zariadení, v ktorých žiaci píšu Testovanie 9. Štátnych zariadení je však 49. To znamená, že majú omnoho väčší sociálny záber a chodí do nich viac žiakov zo sociálne znevýhodnených podmienok. V prípade cirkevných škôl nejde o spádové zariadenia, ale o školy, pre ktoré sa rodičia zväčša aktívne rozhodujú. 

Dáta o Testovaní 9 za celé Slovensko (do úvahy sme brali iba mestá a obce, kde sa nachádza štátna aj cirkevná škola) ukazujú iba mierne lepší výsledok pri cirkevných školách. V menších mestách je totiž záber cirkevných a štátnych škôl podobný, a teda aj výsledky sú viac-menej porovnateľné.

Gymnáziá mierne zaostávajú

Pri porovnávaní cirkevných a štátnych škôl sme sa pozreli aj na gymnáziá, kde sme sa zamerali na výsledky písomných maturít zo slovenského jazyka, matematiky a anglického jazyka. 

Porovnanie výsledkov ukázalo, že vo všeobecnosti si cirkevné gymnázia počínajú o čosi horšie ako tie štátne, i keď rozdiely neboli veľmi výrazné.

S výnimkou matematiky to platilo rovnako pre zariadenia v krajských, ako aj v menších mestách.

Tieto výsledky sa pretavili aj do rebríčka škôl, ktorý zostavuje INEKO. „Analyzovali sme výsledky škôl podľa zriaďovateľa aj tento rok a neidentifikujeme zásadné rozdiely vo výsledkoch toho, či ide o verejné, súkromné alebo cirkevné školy. V priemere platí, že rozdiely medzi výsledkami v závislosti od zriaďovateľa sú malé a to platí pre základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá,“ hovorí analytik Matej Tunega.

Za uplynulý rok však vyzdvihol v rámci základných škôl práve cirkevné školy, ktoré mali o niečo lepšie výsledky. „Pri gymnáziách to zas boli verejné školy a pri stredných odborných školách opäť cirkevné. Toto zistenie je však založené na ozaj malej vzorke škôl, a preto by som mu neprikladal väčšiu váhu,“ dodal.

Pri výbere školy treba hľadieť na iné veci

Tunega konštatuje, že vo všeobecnosti sú rozdiely medzi zriaďovateľmi malé. „Je aj trošku náhoda, ktorá škola sa ukáže na prvom mieste, či cirkevná, verejná alebo súkromná.“

Relatívnu dôležitosť rebríčku dáva aj riaditeľka košickej školy, ktorá sa v ňom umiestnila ako prvá. „Nie sme nastavení, aby sme to sledovali a kvôli tomu sa snažili. Chceme sa zlepšovať, ale nie v hodnotení škôl,“ vysvetľuje Hrebeňárová.

„Pedagógov to poteší, možno aj motivuje do ďalšej práce, ale nie je to všetko. Každá škola má svoju pridanú hodnotu,“ dodáva. Aj škola, ktorá je hodnotená nižšie, môže mať podľa nej napríklad veľmi dobré učiteľky na prvom stupni.

Inzercia

V cirkevnej Základnej škole sv. Cyrila a Metoda. Foto: Postoj/Tomáš Puškáš

Aj samotný Tunega upozorňuje, že je množstvo ďalších vecí, ktoré pri výbere školy treba brať do úvahy. Zaujímať sa napríklad o ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania, alebo na trhu práce, pýtať sa na technické vybavenie školy, štruktúru predmetov, ale aj na to, aká je na škole klíma.

Rebríčky podľa neho môžu byť „užitočným pomocným ukazovateľom, mali by však pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl“.

Rozhovor s Teréziou Hrebeňárovou, riaditeľkou Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Ako si vyberáte svojich učiteľov?

Aby učiteľ mohol pracovať na cirkevnej škole, potrebuje odporúčanie od kňaza, pri pohovore sa pýtame na jeho súkromný a duchovný život. Snažíme sa najmä o to, aby ľudia boli charakterní, odbornosť si dokážu dopĺňať.

Využívate moderné spôsoby výučby, ako sú Hejného matematika, písmo Comenia Script?

Snažíme sa o to, aby sme tradičný spôsob výučby používali čoraz menej. Pre nás je dôležité, aby žiak na vyučovaní bol hlavný aktér hodiny, učiteľ ho usmerňuje. Z Hejného matematiky si vyberáme prvky. Comenia Script využívame pri žiakoch, ktorí majú nejaký problém alebo majú špeciálne potreby a ktorým sa takto lepšie píše.

Udeľujete známky alebo slovné hodnotenie?

Hodnotíme klasifikáciou všetko, výchovy a predmety od prvého po deviaty ročník. Ale každý triedny učiteľ na prvom stupni, hlavne prvákom, vystaví osobný list s charakteristikou žiaka, kde napíše, aký pokrok urobil.

Ste cirkevná škola, vyžadujete toto smerovanie aj od rodín žiakov pri zápise?

Usilujeme sa prijať všetkých prvákov, pokiaľ to kapacita školy dovolí. Pochádzajú z rôznych farností. Sme na východe, máme tu rímskokatolíkov, gréckokatolíkov, neveriace deti.

Sú nejaké podmienky, s ktorými sa deti z neveriacich rodín u vás musia zžiť?

Rešpektovať to, čo tu máme. Sväté omše sú u nás dobrovoľné. Máme napríklad žiaka, ktorý v škole miništruje a angažuje sa, hoci jeho rodina sa duchovne neprejavuje.

Má vaša škola psychológa?

Cítime potrebu mať ho, v najbližšom čase ho budeme mať aspoň na skrátený úväzok. Hľadáme takého, ktorý by mal aj kresťanskú antropológiu. Čo sa týka nových ideológií, je dobré, keď tam zasiahne odborník.

Máte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia?

Nie. Máme žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ku ktorým máme asistentov, a tiež k nám chodia ukrajinskí žiaci.

Čo by ste poradili rodičom, ktorí idú vyberať základnú školu?

Veľmi záleží na učiteľkách a ľuďoch, ktorí sú v škole. Môže to byť inštitúcia, ktorá je hodnotená nižšie, ale má veľmi dobré učiteľky na prvom stupni.

Dieťa by malo mať školu aj blízko od domova. Určite by som ju nevyberala len preto, že je dobre technicky vybavená, alebo pre nové priestory.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.