Vincent Bujňák

Vincent Bujňák

Odborný asistent na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Strana 1

Strana 1
Denník Svet kresťanstva