GLÓBUS: Cenzurované kresťanské webstránky

internet-censorship-text2.jpg Kresťania sú menšinou a o jej diskriminácii sa málo hovorí. Ale sú aj takí, ktorí skoro vôbec nedokážu hovoriť o vlastnej diskriminácii. Aj do Európy prišlo echo o správe americkej asociácie National Religious Broadcasters (NRB), ktorá re...

internet-censorship-text2.jpg Kresťania sú menšinou a o jej diskriminácii sa málo hovorí. Ale sú aj takí, ktorí skoro vôbec nedokážu hovoriť o vlastnej diskriminácii. Aj do Európy prišlo echo o správe americkej asociácie National Religious Broadcasters (NRB), ktorá re...

AKTUÁLNE: Pedofilní kňazi. Čo skutočné tvrdí John Jay College Report?

Dojem, ktorý médiá vytvárajú, keď tvrdia, že kňazi sú ako osobitná kategória vystavení riziku pedofílie, je falošný. Počet zneužívaných detí a mladistvých zo strany kňazov z roka na rok klesá. Existuje silné prepojenie medzi zneužívaním mladistvých a homosexuálnym „správaním“, nie homosexuálnou iden...

Dojem, ktorý médiá vytvárajú, keď tvrdia, že kňazi sú ako osobitná kategória vystavení riziku pedofílie, je falošný. Počet zneužívaných detí a mladistvých zo strany kňazov z roka na rok klesá. Existuje silné prepojenie medzi zneužívaním mladistvých a homosexuálnym „správaním“, nie homosexuálnou iden...