Život ako svedectvo a posolstvo

Skutočnosť, že Slovensko je slobodné, demokratické a európske, spomedzi prezidentských kandidátov najviac zosobňuje postava Františka Mikloška. On k t...

Skutočnosť, že Slovensko je slobodné, demokratické a európske, spomedzi prezidentských kandidátov najviac zosobňuje postava Františka Mikloška. On k t...

Šok noci svätojánskej

Jedna zo slávnych divadelných hier Williama Shakespeara sa volá Sen noci svätojánskej. Stále sa mi vracia na myseľ, keď uvažujem o tom, čo prinieslo h...

Jedna zo slávnych divadelných hier Williama Shakespeara sa volá Sen noci svätojánskej. Stále sa mi vracia na myseľ, keď uvažujem o tom, čo prinieslo hlasovanie o brexite.