Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
25. január 2022

Anketa

Prečo stále klesá počet Maďarov na Slovensku?

Odpovedajú Béla Bugár, György Gyimesi, Gábor Grendel, Kálmán Petőcz.

Prečo stále klesá počet Maďarov na Slovensku?

Výsledky sčítania ľudu, ktoré boli zverejnené minulý týždeň, potvrdili dlhodobý trend: kým pred 30 rokmi sa k maďarskej národnosti prihlásilo 10,8 percenta obyvateľov, momentálne je to zhruba 7,7 percenta obyvateľov, čo je pokles takmer o 30 percent. 

Bývalým aj súčasným politikom, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, sme preto položili nasledujúce dve otázky:

1. Čo sú podľa vás hlavné príčiny tohto poklesu?

2. Je možné tento dlhodobo klesajúci podiel Maďarov na celkovej populácii Slovenska zastaviť alebo ide do budúcnosti o nezvratný trend?

Béla Bugár, bývalý predseda Most-Híd

1. Jednoduchá odpoveď neexistuje. Dôvodom poklesu je súhra viacerých príčin. Čiastočne za to môžu aj zmiešané manželstvá, ale aj rozhodnutie rodičov zapísať svoje deti do škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Takéto deti síce ešte budú ovládať kuchynskú maďarčinu, ale ich deti už ani to nie. Tiež platí, že viacerí, ktorí študovali v zahraničí (hlavne v Maďarsku), tam ostali aj pracovať a založili si tam rodinu. Takisto je pravda, že pôrodnosť Maďarov je o niečo menšia, ako je celoslovenský priemer.

2. Podľa môjho názoru sa to dá spomaliť, ale zastaviť nie. Musíme si uvedomiť, že okrem horeuvedených faktorov sú hlavne medzi mladou generáciou aj takí, pre ktorých spolupatričnosť k národu veľa neznamená.

György Gyimesi, poslanec NR SR (OĽaNO)

1. Maďarská komunita v tomto sčítaní dokázala, že je životaschopná, že ešte stále tvorí počtom najväčšiu národnostnú komunitu, a to aj napriek desaťročie trvajúcemu politickému marazmu, ktorému bola vystavená počas pôsobenia bývalej strany Most-Híd. Naopak, pomocou bola politika vlády Maďarska, zameraná na podporu Maďarov žijúcich v zahraničí, ktorá často suplovala strany zastupujúce záujmy Maďarov žijúcich na Slovensku, ako aj vládu Slovenskej republiky.

Inzercia

Dobrovoľná asimilácia je spôsobená jednak demografickými trendmi (starnutie populácie, u ktorej je príslušnosť k národu podstatná), vysťahovalectvom za prácou z regiónov, kde národnostné komunity žijú na homogénnom území, zmiešanými manželstvami, ako aj zmenou hodnotovej orientácie.  

2. Napriek zlým číslam zo sčítania obyvateľov tvrdím, že u Maďarov existuje vnútorná sila, ktorá dokáže tento trend minimálne zastaviť, ak nie zvrátiť. Udeje sa to však jedine pod podmienkou na občana a hodnotovo zameranej národnostnej politiky. Zároveň aj štát musí pochopiť, že národnostné komunity nie sú príťažou, ale obohatením krajiny.

Gábor Grendel, podpredseda NR SR, predseda strany NOVA

1. Bez dát by to bola špekulácia. Keď však pripočítame ľudí, ktorí maďarskú národnosť uviedli ako druhú národnosť, výsledok je o niečo priaznivejší. 

2. Alfou a omegou je kvalitné vzdelávanie a dobre spravovaný štát. Za 12 rokov vlád Smeru sa aj jedno, aj druhé zanedbalo. Kvalitné školy by mali motivovať aj mladých ľudí z maďarskej komunity zostať na Slovensku. Nevyhnutným predpokladom je však aj to, aby mali istotu, že nie protekcia, ale vedomosti a talent im pomôžu uplatniť sa po škole.

Kálmán Petőcz, v 90. rokoch vysoký predstaviteľ strany MOS, bývalý veľvyslanec Slovenska pri OSN v Ženeve

1. Hlavné faktory sú známe už dávno: záporná migrácia, nižšia pôrodnosť a vyššia úmrtnosť, ako aj asimilácia, najmä v mestách a obciach na etnickom pomedzí a potom prostredníctvom zmiešaných manželstiev. Otázka by mala znieť skôr tak, čo je príčinou zvýšeného pôsobenia uvedených troch faktorov. A tu sa už názory rozchádzajú. Príčiny sú vnútorné aj vonkajšie.
Vonkajšie príčiny spočívajú v nedostatočných zárukách zo strany štátu – napriek formálnemu posilneniu legislatívneho i inštitucionálneho prostredia Slovensko stále nie je príliš priateľské k menšinám akéhokoľvek druhu. Týka sa to rovnako administratívnej praxe i celkovej spoločenskej klímy.

Na druhej strane, samotná maďarská menšina je rozkročená medzi tradíciou a modernitou a za 30 rokov nedokázala nájsť medzi nimi správny balans, nedokázala vypracovať dlhodobú stratégiu prežitia, utápa sa vo vnútorných sporoch a pseudoproblémoch. To mnoho ľudí odrádza.
Je tiež otázne, či takzvaná národná politika súčasnej maďarskej vlády je z dlhodobého hľadiska produktívna alebo skôr naopak. Z krátkodobého hľadiska produktívna určite je.

2. Odpoveď je obsiahnutá v predošlej otázke.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.