PROFIL: Kandidát vďaky, mieru a svornosti

Markízu pozýva na Beh vďaky. Bol vedúci oddelenia vedeckého ateizmu na Katedre marxisticko-leninskej filozofie v Prešove. Milan Sidor má rád mladých.

PhDr. Milan Sidor, CSc. je nestraník s podporou Komunistickej strany Slovenska. Má rád mládež a ľavicové hodnoty. V kampani si, podobne ako ostatní kandidáti, sem-tam protirečí. No oproti takej Martinákovej či Bollovej je jeho názorový profil oveľa priehľadnejší.

Dušu komunistu dokázal výrokom pri otázke Sme, ako má štát postupovať pri vyvlastňovaní pozemkov kvôli výstavbe diaľnic: „Záujem spoločnosti má byť nadradený nad záujem jednotlivca - najmä keď vieme, ako často sa jednotlivec riadi iba svojím hmotárskym sebectvom.“

Hmotársky egoizmus a krízu hodnôt spomína aj v rozhovore na webstránke KSS: „Namiesto morálnych a humánnych hodnôt sa nám cez bulvárnu tlač a súkromné televízie podsúva pseudokultúra divých pachutí a jediná hodnota - moc a peniaze.“ Čo však pre neho znamenajú tradičné hodnoty, je otázne. V ankete Sme o registrovaných partnerstvách hovorí, že „dvojica osôb akéhokoľvek pohlavia, pokiaľ sú spôsobilé na právne úkony, má mať právo na uzavretie dohody o vzájomných vzťahoch i na registráciu tejto dohody“.

Kultúra našich predkov však pozná na podobné veci iný názor. Sidor však chce zostať práve pri nej: „Prestaňme sa však už konečne opičiť po cudzích vzoroch a začnime žiť ako ľudia, ktorí nezabúdajú na svoje rodinné tradície, kultúru predkov a vlastné slovanské korene“. Tak čo bolo skôr - sliepka či vajce?

Podobne uvažuje aj pri otázke potratov: „Pre Slovensko je doslova šťastím, že napriek všetkému čo sa tu v ostatných rokoch odohralo, stojí na strane slobodného rozhodovania žien absolútna väčšina zdravotníkov, ktorí v tejto problematike zohrali významnú úlohu.“ Významnú úlohu zohrala pri potratoch aj komunistická moc. To je tiež pravda.

Mládež má podľa neho skreslené informácie. No rád sa jej (asi práve preto) venuje. Do markízackého štúdia priniesol symbolický kolík zo štafetového Behu vďaky, mieru a svornosti. Je šéfom Inštitúcie vzdelávania, umenia a športu – ITAS Prešov. V rokoch 1974-1991 bol členom strany. Dlhé roky učil na Prešovskej univerzite. Má 57 rokov, je ženatý, s dvoma deťmi.

O Gašparovičovi si myslí, že „morálny kredit má, preto by mal vystupovať aktívnejšie.“ Obhajuje spôsob prezidentovania bývalého komunistu Schustera: „Mnohí mu ani nemohli prísť na meno keď sa prejavoval aj ako spisovateľ, cestovateľ, fotograf a organizátor dovtedy nevídaných hudobných koncertov.“ Súhlasí so zachovaním Špeciálneho súdu.

Svojím vystupovaním nepôsobí ako človek so zlými úmyslami. Chvályhodné je aspoň to, že svoje názory nezabaľuje. Možno aj preto vyznievajú bizarne: „V oslovení súdruh cítim po takmer dvadsiatich rokoch určitý ľudský súzvuk i dôveru, s ktorou sa na mňa najmä na aktívoch obracajú členovia a priaznivci KSS.“

Pavol Rábara
Foto: kss.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo