Deklarácia práv sexuálnu orientáciu nespomína

Všeobecná deklarácia ľudských práv nespomína sexuálnu orientáciu. Odvolávanie sa na deklaráciu zo strany LGBTI platformy je preto pochybné.

Na Slovensku vznikla tento týždeň platforma Životné partnerstvo, ktorej cieľom je presadiť právny inštitút registrovaných partnerstiev. Ten má obsahovať rovnaké práva a povinnosti ako manželstvo.

V článku o platforme na portáli topky.sk sa uvádza, že „právne táto platforma stavia na Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v ktorej sa píše, že sexuálna orientácia a rodová identita sú zahrnuté do práva na rešpektovanie súkromného života...“ Toto vyhlásenie Organizácie spojených národov z roku 1948 však nič také neobsahuje.

„Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek ohľadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národnostný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie,“ znie článok 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.

V anglickom origináli je slovo rod označené ako „birth“. Znamená to spoločenské postavenie, teda šľachtický pôvod, kastu alebo inú podobnú kategóriu.

Výkonný riaditeľ Iniciatívy Inakosť Martin Macko hovorí, že platforma Životné partnerstvo vychádza zo štandardov ľudských práv, ktoré sú okrem iných dokumentov pomenované aj vo Všeobecnej deklarácii práv. „Pričom úplne základný princíp je vyjadrený v článku I.: Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach,“ uviedol Macko pre Postoy.sk.

Platforma žiada pre partnerstvo podobné práva, ako majú manželia. Európsky súd pre ľudské práva v Štrassburgu vlani rozhodol, že manželstvo nie je ľudským právom. "Európske právo v oblasti ľudských práv nevyžaduje, aby krajiny udelili prístup k manželstvu párom rovnakého pohlavia", vyjadril sa najvyšší európsky súdny dvor.

Pavol Rábara
Foto: Flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo