Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Dnes treba vedieť
18. 07. 2019, 11:13

Veľvyslanectvá podporili Dúhový Pride, ten žiada zákon o homosexuálnych zväzkoch

Veľvyslanectvá podporili Dúhový Pride, ten žiada zákon o homosexuálnych zväzkoch

Foto: sk.usembassy.gov

Organizátori Dúhového Prideu pre homosexuálne páry žiadajú „štátom uznané uzavretie rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu“.

Viac ako 30 veľvyslanectiev zdôrazňuje záväzok chrániť a obhajovať ľudské práva všetkých ľudí bez rozdielu. Vítajú úsilie zamerané na ochranu a presadzovanie ľudských práv všetkých ľudí na Slovensku a povzbudzujú vládu v tom, aby podporovala iniciatívy smerujúce k zvýšeniu miery tolerancie v slovenskej spoločnosti. Uvádzajú to v spoločnom vyhlásení, ktorým sa pripájajú k oslavám Pride.

Dúhové pochody, ktoré sa na Slovensku konali a budú konať, sú podľa veľvyslanectiev oslavou „významných prínosov LGBTI+ osôb pre spoločnosť a podporujú rešpekt pre všetkých ľudí“. Veľvyslanectvá pripomínajú, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach bez ohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu.

Upozornili na „zákaz diskriminácie“

„Naše vlády uznali túto skutočnosť za základnú pravdu. Stojíme za príslušníkmi LGBTI+ komunity a za právo všetkých osôb na využívanie ich základných slobôd. Potvrdzujeme takisto zásady Charty základných práv Európskej únie, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie,“ uvádzajú v spoločnom vyhlásení.

Povzbudzujú vládu, aby podporovala iniciatívy smerujúce k zvýšeniu miery tolerancie v slovenskej spoločnosti. „Každý si zaslúži bezpečné prostredie bez násilia a obťažovania. Presadzovanie rovnosti je v súlade s medzinárodnými záväzkami našich vlád. Povzbudzujeme každého, aby podporoval a presadzoval všetky ľudské práva pre všetkých ľudí. Inkluzívna a rozmanitá spoločnosť založená na rovnosti, rešpekte a slobode je v prospech všetkých,“ dodávajú veľvyslanectvá.

Spoločné vyhlásenie podpísali veľvyslanectvá Argentíny, Austrálie, Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Cypru, Dánska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandského kráľovstva, Írska, Islandu, Kanady, Litvy, Lotyšška, Luxemburského veľkovojvodstva, Maltskej republiky, Mexika, Nemecka, Nórskeho kráľovstva, Nového Zélandu, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovinskej republiky, Španielska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Srbskej republiky, Štátu Izrael, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Uruguaja a tiež Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Plné znenie vyhlásenia uverejnilo na svojej webovej stránke Veľvyslanectvo USA.

Podľa Dúhového Prideu je status quo neprijateľné

V Bratislave sa v sobotu uskutoční Dúhový Pride. Jeho organizátori vo verejnej petícii dostupnej na svojej webovej stránke kritizujú, že LGBT ľudia na Slovensku si „nemôžu legálne uplatniť právo na rodinný život“. „Neexistencia zákonnej úpravy na uplatnenie základného práva je porušovaním povinnosti štátu byť legislatívne aktívny v oblasti ochrany základných práv, teda je porušením pozitívneho záväzku štátu voči svojim občanom. Zachovanie súčasného stavu preto nie je prijateľným kompromisom,“ uvádzajú organizátori.

Politickú reprezentáciu preto vyzývajú, aby jednak „nevytvárala z LGBT ľudí obraz nepriateľa“, a tiež aby „pre páry rovnakého pohlavia zákonom ustanovila podmienky na štátom uznané uzavretie ich rodinného spolužitia a formu obradu pred orgánom štátu, ktorým ho štát akceptuje“.

Dúhový Pride okrem uvedených veľvyslanectiev podporili aj viaceré mimovládne organizácie, medzi nimi napr. Nadácia otvorenej spoločnosti či Amnesty International.

Danko vyzval veľvyslancov, aby podporili aj pochod Hrdí na rodinu

Predseda SNS a NR SR Andrej Danko dnes vyzval veľvyslancov, ktorí sa podporili bratislavský Dúhový Pride, aby rovnako podporili aj pochod za tradičné hodnoty.

„Prosím vás, aby ste uznali, že Slovensko je vyspelý a demokratický štát. Že máme svoj postoj k týmto otázkam, že nikoho neurážame, každého akceptujeme a rešpektujeme. Verím však, že tak, ako ste podporili pochod za práva LGBTI, rovnako a spravodlivo a rovnocenne podporíte tých, ktorí sa zúčastnia pochodu Hrdí na rodinu. Pretože ten vychádza z toho, čo definuje Ústava SR,“ uviedol Danko.

Proti „prekročeniu právomocí“ v minulosti vystupovali osobnosti aj KDH

Veľvyslanectvá vydávajú svoje vyhlásenia na podporu Dúhového Prideu každoročne. V roku 2011 proti ich podobnému kroku protestovalo viac ako 20 osobností slovenskej verejnosti, medzi nimi napr. politici Vladimír Palko, Peter Osuský, Ján Čarnogurský, aktivista Marián Čaučík, vikár Cirkvi bratskej Csaba Tolnai, baptistický kazateľ Tomáš Kriška, bývalý veľvyslanec SR v Kanade Anton Hykisch či herec Štefan Bučko.

Vo svojom liste vtedy uviedli, že „treba rozlišovať medzi dôstojnosťou každého človeka a radikálnymi zmenami v pohľade na ľudskú rodinu a jej postavenie v právnom systéme“. Veľvyslanectvá sa svojou podporou požiadavkám Dúhového Prideu podľa nich zamiešali do vnútropolitickej debaty na Slovensku a prekročili svoje diplomatické poslanie.

Na takúto činnosť veľvyslanectiev na Slovensku zvyklo reagovať aj KDH. Napr. v roku 2012 Ján Figeľ ako vtedajší predseda hnutia označil ich podporné vyhlásenie za „neprijateľné a neprimerané“. „Na Slovensku platí zákaz diskriminácie a Ústava garantuje rovnosť pred zákonom pre každého. Niektoré požiadavky LGBT komunity však idú nad tento rámec a nie sú súčasťou právnych poriadkov ani v niektorých krajinách, ktorých veľvyslanci sú pod listom podpísaní,“ uviedol vtedy Figeľ.

Odporúčame