Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
12. marec 2015

Ženy dostali k MDŽ správu o rovnosti žien a mužov. Ako je na tom Slovensko?

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer o rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých 28 krajinách Európskej únie. V EÚ bolo realizovaných 27 801 rozhovorov, z toho 1031 na Slovensku. Čo Slovensko trápi v tejto oblasti a ako je na tom v por...

Ženy dostali k MDŽ správu o rovnosti žien a mužov. Ako je na tom Slovensko?

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Eurobarometer o rovnosti medzi ženami a mužmi vo všetkých 28 krajinách Európskej únie. V EÚ bolo realizovaných 27 801 rozhovorov, z toho 1031 na Slovensku. Čo Slovensko trápi v tejto oblasti a ako je na tom v porovnaní s ostatnými krajinami?

Vo všetkých štátoch EÚ občania väčšinou zastávajú názor, že boj s rodovou nerovnosťou by mal byť prioritou Európskej únie. V krajinách ako Malta, Cyprus alebo Španielsko to presadzuje 90 percent respondentov. Slovensko je však spoločne s Holandskom, Českou republikou, Nemeckom a Lotyšskom krajinou s najväčším podielom občanov, ktorí tento postoj nezdieľajú (28 - 33 percent).

"Na Slovensku je za jednu z najväčších prekážok zamestnanosti žien považovaná nízka kvalita ich pracovných miest."

Zdieľať

Od stratégov rodovej rovnosti na našich ministerstvách často počujeme, že je potrebné bojovať proti rodovým stereotypom – napríklad zmeniť pomer mužov a žien v niektorých povolaniach. V prieskume respondenti odpovedali na otázku, či by malo viac mužov pracovať v oblasti starostlivosti o deti, napríklad v jasliach. Na Slovensku s touto požiadavkou úplne súhlasí len 6 percent ľudí (čiastočne súhlasí 25 percent). Naopak, vo Švédsku a Dánsku súhlas vyjadrilo až 85 percent respondentov. Otázkou ostáva, prečo sa v krajinách, ktoré dlhodobo podporujú odstraňovanie rodových stereotypov, vrátane škandinávskych krajín, nepodarilo dosiahnuť uspokojivé výsledky v zastúpení mužov v niektorých povolaniach.

Na druhej strane je potrebné povedať, že hlavne v základnom a strednom školstve by väčší podiel mužov – učiteľov určite pomohol. Je však scestné hľadať príčinu v rodových stereotypoch. Prekážkou nízkej zamestnanosti mužov na školách je najmä platové ohodnotenie a nízky status učiteľov. V štúdii OECD (Education at a Glance 2014), ktorá skúmala náklady na mzdy učiteľov v rámci výdavkov na školstvo v 30 vybraných krajinách, Slovensko skončilo ako predposledné, tesne pred Mexikom (a za Čile). OECD zároveň Slovensko upozorňuje, že v tejto oblasti by sa mali prijať opatrenia na zvýšenie miezd, keďže učitelia v priemere zarábajú menej ako polovicu toho, čo iní zamestnanci na rovnakej vzdelanostnej úrovni. Pripisovať nízku zamestnanosť mužov v učiteľských povolaniach nejakým rodovým bariéram je zjednodušením problému a hľadaním nepriateľa tam, kde nie je.

K téme:
Zo snahy o rodovú rovnosť sa v Nórsku stala vtipná záležitosť

Zdieľať

V porovnaní s inými krajinami je na Slovensku za jednu z najväčších prekážok zamestnanosti žien považovaná nízka kvalita pracovných miest pre ženy. V tomto smere má najmenší problém Fínsko, Holandsko a Švédsko.

Slovensko je takisto krajinou s druhým najvyšším počtom respondentov, ktorí uviedli, že je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie rovnosti žien a mužov v oblasti výšky dôchodkov, keďže ženy majú nižší dôchodok ako muži. Sociálne poistenie na Slovensku dlhodobo znevýhodňuje ženy, ktoré sa starajú o závislé osoby.

Inzercia

Pokiaľ ide o predsudky spojené s úlohou žien a mužov, Slovensko je jednou z krajín (spoločne s Luxemburskom, Maltou, Belgickom, Litvou a Maďarskom), kde je tento aspekt vnímaný ako najmenší problém. Rodoví experti (a expertky) to budú samozrejme pripisovať nedostatku rodového scitlivovania v týchto krajinách, no faktom ostáva, že najväčším rodovým predsudkom opäť čelí krajina, ktorá je šampiónom v rodovej rovnosti – Švédsko.

Rozdiely v hodnotení nerovnosti medzi ženami a mužmi je zaujímavé sledovať aj podľa sociálno-demografického členenia: na otázku, či je nerovnosť medzi ženami a mužmi celkovo rozšírená, odpovedalo na Slovensku kladne až 73 % žien, no len 47 % mužov. Najväčšia nerovnosť bola vnímaná v kategórii 55+ (až 64 %), z čoho môžeme usudzovať, že zvýšená pozornosť by sa mala venovať postaveniu a právam starších žien.

"Vláda by miesto akčných plánov o rodovej rovnosti mohla konečne spraviť niečo užitočné, ako napríklad riešiť dôchodky žien, ktoré sa dlhodobo starali a starajú o deti, alebo postihnutých a starých príbuzných."

Zdieľať

Zo zoznamu problémov, ktoré by sa mali najnaliehavejšie na Slovensku riešiť v oblasti rovnosti pohlaví, si respondenti vybrali ako prvé rovnaké platové ohodnotenie žien a mužov (až 60 %), násilie páchané na ženách (41 %) a fakt, že ženy dostávajú nižší dôchodok ako muži (37 %). Tieto tri problémy figurujú ako priorita aj v rámci priemeru EÚ, hoci v inom poradí.

Jednou z otázok bolo aj hodnotenie, ako vláda alebo štátne orgány prispeli k zlepšeniu rovnosti medzi ženami a mužmi. Na Slovensku si len 9 % opýtaných myslí, že za posledných 10 rokov štátne orgány nejako prispeli k vyrovnávaniu nerovností, na rozdiel od Malty (39 %), Dánska (24 %) alebo Švédska (23 %). Namiesto rôznych stratégií a akčných plánov venovaných rodovej rovnosti či absurdných návrhov na akreditáciu vysokoškolských odborov rodovej rovnosti by mohla vláda konečne spraviť niečo užitočné, ako napríklad riešiť dôchodky žien, ktoré sa dlhodobo starali a starajú o deti, alebo postihnutých a starých príbuzných.

Celá správa Európskej komisie tu.

Veronika Remišová
Autorka je spolupracovníčka Postoy.sk, členka predsedníctva Fóra kresťanských inštitúcií.

Ilustračné foto: wikipedia.org (Johannes Jansson, licencia CC)

Odporúčame

Správa Tarabella prijatá

Správa Tarabella prijatá

Európsky parlament dnes prijal uznesenie na základe kontroverznej správy  “O pokroku dosiahnutom v oblasti rovnosti žien a mužov v Európskej únii v roku 2013”. Správu predložil belgický  europoslanec M. Tarabella. Za uznesenie hlasovalo 441 členov Európského  parlamentu, proti bolo 205 poslancov a z...