Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
30. október 2013

ANKETA: Čo si prezidentskí kandidáti myslia o vzniku Československa?

Od 28. októbra 1918 uplynulo v pondelok 95 rokov. Prezidentských kandidátov sme sa spýtali: Čo znamenal vznik Československej republiky v roku 1918 pre slovenský národ? Mali by sme si túto udalosť pripomínať aj štátnym sviatkom? Peter Osuský, bývalý prorektor Univerzity Komenského, poslanec NR SR z...

ANKETA: Čo si prezidentskí kandidáti myslia o vzniku Československa?

Od 28. októbra 1918 uplynulo v pondelok 95 rokov. Prezidentských kandidátov sme sa spýtali: Čo znamenal vznik Československej republiky v roku 1918 pre slovenský národ? Mali by sme si túto udalosť pripomínať aj štátnym sviatkom?

Peter Osuský, bývalý prorektor Univerzity Komenského, poslanec NR SR za SaS:Porážka centrálnych mocností a vznik ČSR znamenal záchranu národnej existencie Slovákov. V opačnom prípade by pokračujúca maďarizácia pri slabom národnom uvedomení Slovákov a takmer neexistujúcej národne uvedomelej inteligencie (čítajúcej desiatky, sotva však stovky jedincov) predznačila Slovákom osud Lužických Srbov. Ad illustrandum: prvý prezident Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso sa v poslednom predvojnovom sčítaní ľudu Uhorska prehlásil Maďarom. Vznik slovenského školstva na všetkých stupňoch položil základy formovania inteligencie, ktorá bola po dvoch-troch dekádach schopná prevziať riadenie krajiny. Úloha českých pedagógov a českých vysokých škôl bola nezastupiteľná.
I pri primerane kritickom hodnotení súžitia oboch národov možno konštatovať, že vznik ČSR bol rozhodujúcim medzníkom našich moderných dejín a zasluhuje si byť pripomínaný ako štátny sviatok. Všetky ostatné významné udalosti: 29.august 1944, 17. november 1989 i 1.1.1993 už štátnymi sviatkami sú. Na samom počiatku však nepochybne stojí 28. október 1918.

Ján Čarnogurský, bývalý premiér SR a zakladateľ KDH: Vznik Československa vytvoril pre Slovákov lepšie podmienky rozvoja, než Uhorsko. Predstavoval tiež vznik nového mocenského faktoru v strednej Európe. Československo naplnilo svoju historickú úlohu vyslobodením Slovákov a Čechov z Rakúsko - Uhorska a spojenectvom s ďalšími štátmi pri odrazení pokusu Nemecka a Maďarska o obnovu pomerov spred I. svetovej vojny. Po vzniku Európskej únie sa objavila nová konštelácia, ktorá už nevyžadovala spolužitie Slovákov a Čechov v jednom štáte.
Súčasný stav, keď je 28. október na Slovensku pamätným dňom, považujem za vyhovujúci.

Inzercia

Radoslav Procházka, ústavný právnik, poslanec NR SR: Vznik ČSR vytvoril predpoklady pre politickú emancipáciu slovenského národa. Prvá republika poskytla Slovákom priestor pre budovanie vlastných inštitúcií, ktoré sa stali zázemím pre hospodársky aj kultúrny rozvoj Slovenska. Práve na pôde ČSR vznikli viaceré inštitúcie a presadili sa viaceré osobnosti, ktoré dnes považujeme za prirodzenú súčasť našej histórie, na ktorú sme hrdí. A rovnako, ako nám dnes dáva dôvod na hrdosť slávna časť našej minulosti, je treba sa snažiť, aby dôvody byť na Slovensko hrdí nachádzali v budúcnosti aj naši potomkovia.
Otázka štátneho sviatku je pre mňa podružná. Hrdosť a úcta k našim dejinám sa nevytvára tak, že na nejaký deň vyhlásime voľno. Mne osobne 28. október stačí ako pamätný deň.

Pavol Hrušovský, poslanec NR SR a bývalý predseda KDH: Bol to dôležitý historický medzník pre ďalší osud Slovákov a slovenskej štátnosti, ktorý bol výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcich snáh o určenie svojbytnosti slovenského národa. Tento okamih takisto vnímam ako za jeden z najdôležitejších z hľadiska politickej a geopolitickej štruktúry budúcej Európy. Myslím si, že Slováci v sebe mali dosť vitality, energie, ambície aj zdravej odvahy a sebavedomia autorizovať seba ako štátotvorný národ, čo bolo možné vidieť nielen v politickom, ale aj kultúrnom živote slovenského národa. Pripomínať si tento deň je preto našou povinnosťou a záväzkom aj pre budúce generácie.
Na druhej strane by sme nemali bez rozmyslu hovoriť o zavedení, či rušení štátnych sviatkov, ako to bolo pri sviatku sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Malo by to byť predmetom širšej diskusie, nielen politickej, ale aj odbornej verejnosti.

Andrej Kiska, podnikateľ, zakladateľ nadácie Dobrý anjel: Vznik Československej republiky v roku 1918 mal pre slovenský národ obrovský význam. Slovensko a Slováci sa dostali na politickú mapu a ako národ sme zaznamenali výrazný skok vpred vo všetkých oblastiach. Nejdem špekulovať, aký by bol náš vývoj bez vzniku ČSR. V každom prípade by bol oveľa komplikovanejší.
Deň vzniku ČSR považujem pre nás Slovákov za jeden z najdôležitejších dátumov a je dôležité si ho pripomínať. Súhlasím a podporujem myšlienku, aby sme si pri 100. výročí vzniku Československa túto dôležitú udalosť pripomínali ako štátny sviatok aj na Slovensku.

Ďakujeme za odpovede.
-lo-

Odporúčame

POSTOY  2014: Päťka pre Postoy

POSTOY 2014: Päťka pre Postoy

Dajte nám váš lístok do kina, dobrý obed či dva časopisy, ktoré si pravidelne kupujete. Na oplátku vám ponúkneme viac kvalitných článkov, vďaka ktorým náš portál máte radi. Päť eur sa dnes dá minúť všelijako a najmä veľmi rýchlo. My vám chceme dať ďalšiu možnosť. Vašich päť eur mesačne môže byť sy...

TÉMA: Načo je Francúzom výhrada svedomia

TÉMA: Načo je Francúzom výhrada svedomia

„Francúzsko je krajina práva a slobody,“ odznelo z úst prezidenta Hollanda, keď hasil aféru Leonarda; prípad 13 ročnej kosovčanky zadržanej počas školského výletu a vyhostenej z Francúzska aj s rodinou. Nie je celkom jasné, o akej slobode prezident hovoril, ale určite nie o slobode svedomia. Pretože...