Minister Zajac proti človeku

Minister zdravotníctva Zajac predložil do pripomienkového konania návrh Zákona o využití biológie a medicíny v zdravotnej starostlivosti. Navrhovaný zákon má upraviť oblasti ako je umelé oplodnenie, lekárska genetika, zmena pohlavia, klonovanie, bunková terapia či využívanie biobánk.

Popri novele potratového zákona, ktorú do parlamentu predložili liberáli v roku 2003 ide o ďalší pokus, ktorý má za cieľ zakotviť do zákona zabíjanie ľudských bytostí ešte pred ich narodením. Minister Zajac navrhuje, aby sa na základe rozhodnutia rodičov likvidovali ľudské embryá, ktoré sa nepoužijú na asistovanú reprodukciu. Zákon má umožniť asistovanú reprodukciu akémukoľvek páru, bez ohľadu na to či sú partneri zosobášení alebo nie. Návrh má ďalej umožniť anonymné darcovstvo pohlavných buniek, vytvára priestor pre uchovávanie embryí zmrazovaním a pre darovanie embryí. Všetky tieto „vymoženosti“ modernej medicíny, ktoré majú byť zavedené do zákona, sú v rozpore s ľudskou dôstojnosťou, nedostatočne chránia ľudský život, dokonca ničenie ľudského života priamo legalizujú. To všetko napriek ústavnej požiadavke, aby bol ľudský život chránený už pred narodením.

Návrh zákona môže tiež oslabiť zákaz klonovania, ku ktorému nás vyzýva aj Deklarácia OSN o ľudskom klonovaní. Klonovanie človeka je eticky neprípustné a v Slovenskej republike považované za trestný čin. Návrh svojou nedostatočnou úpravou otvára priestor pre oslabenie doterajšieho zákazu klonovania.

Návrh zákona je kontroverzný aj v otázke úpravy zmien pohlavia, pretože z dôvodu psychickej poruchy umožňuje zničiť funkčnosť pohlavných orgánov človeka. Návrh umožňuje takýto zákrok vykonať aj na manželovi, alebo manželke, čím môže zásadným spôsobom zasiahnuť do definície manželstva ako zväzku jedného muža a jednej ženy.

Okrem týchto závažných obsahových nedostatkov je celý materiál z legislatívneho hľadiska chaotický, neprehľadný, často krát vnútorne rozporný, s množstvom gramatických a iných formálnych chýb. Zdá sa, akoby minister Zajac chcel ešte na poslednú chvíľu a bez verejnej diskusie prijať tento neetický zákon. V prípade, že by ste sa chceli bližšie oboznámiť s jeho obsahom, potom kliknete sem.

Fórum života

www.forumzivota.sk

Kompletné pripomienky Fóra života zaslané ministrovi zdravotníctva prinášame v prílohe.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo