Richard Rybníček

Richard Rybníček

Primátor Trenčína, bývalý novinár a riaditeľ TV JOJ a STV.