Roger Scruton

Roger Scruton

(1944) je britský filozof, estetik a spisovateť. Autor početných kníh, s blízkym vzťahom k Čechám a Slovensku, čo potvrdzuje aj jeho román Zápisky z podzemia. V čase komunizmu Československo opakovane navštívil a pomáhal disidentom, o.i. aj s podporou bytových prednášok a návštevami zahraničných profesorov a spisovateľov. Scruton je ženatý, má dve deti. V angličtine mu naposledy vyšiel román The Disappeared a kniha o ľavicových mysliteľoch Fools Frauds & Firebrands.

Strana 1

Strana 1