Robert P. George

Robert P. George

Pôsobí na Princetonskej univerzite ako mimoriadny profesor právnych vied a riaditeľ Programu Jamesa Madisona pre americké ideály a inštitúcie. V minulosti slúžil ako predsedajúci člen Komisie Spojených Štátov pre náboženskú slobodu vo svete, ďalej ako člen Prezidentskej rady pre bioetiku, a tiež ako prezidentom nominovaný člen Komisie Spojených Štátov pre občianske práva. Bakalárske štúdium absolvoval na Swathmore College, postgraduálne tituly z teológie a práva získal na Harvardskej univerzite. Doktorát z právnej filozofie obhájil na Oxfordskej univerzite pod vedením profesora Johna Finnisa. Je držiteľom množstva čestných doktorátov, okrem iného dvoch od Oxfordskej univerzity.