Peter Van Buren

Peter Van Buren

Autor pracoval 24 rokov ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí USA. Napísal knihy We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People (Mysleli sme to dobre: Ako som pomohol prehrať bitku o srdcia a mysle irackého ľudu) a Hooper’s War: A Novel of WWII Japan (Hooperova vojna: Román o Japonsku za druhej svetovej vojny).

Strana 1

Strana 1