Martin Timko

Autor je teatrológ, divadelný teoretik, dramaturg pracuje v Divadelnom ústave v Bratislave. Pedagogicky pôsobí na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ako dramaturg spolupracuje s viacerými slovenskými profesionálnymi divadlami

Strana 1

Strana 1