Marián Čaučík

Marián Čaučík

Zakladajúci člen eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a riaditeľ Dobrej noviny.