Karel Čapek

Karel Čapek

Český spisovateľ, prekladateľ a novinár, autor významných drám a vplyvný čs. autor. Žil v rokoch 1890-1938.

    Strana 1

    Strana 1