Ofir, zem plná zlata

Ako vyzerá krajina oplývajúca zlatom a bohatstvom, kde sa hovorí grécky a ktorú poznal kráľ Šalamún.

Ako vyzerá krajina oplývajúca zlatom a bohatstvom, kde sa hovorí grécky a ktorú poznal kráľ Šalamún.

Smrť Archimedova

Posledné chvíle života starovekého mysliteľa a vynálezcu Archimeda v podaní Karla Čapka.

Posledné chvíle života starovekého mysliteľa a vynálezcu Archimeda v podaní Karla Čapka.

Karel Čapek – Proč nejsem komunistou?

Pred 90-timi rokmi sa výstrelom z krížnika Aurora začala Októbrová boľševická revolúcia, ktorá v mnohom ovplyvnila chod dejín 20. storočia. Prinášame vám slávnu esej Karla Čapka Proč nejsem komunistou, ktorá bola len niekoľko rokov po revolúcii (4.12.1924) v rámci ankety uverejnená v revue Přítomnos...

Pred 90-timi rokmi sa výstrelom z krížnika Aurora začala Októbrová boľševická revolúcia, ktorá v mnohom ovplyvnila chod dejín 20. storočia. Prinášame vám slávnu esej Karla Čapka Proč nejsem komunistou, ktorá bola len niekoľko rokov po revolúcii (4.12.1924) v rámci ankety uverejnená v revue Přítomnos...