John Henry Newman

John Henry Newman

Žil v rokoch 1801-1890, bol jedným z najdôležitejších katolíckych spisovateľov za posledných pár storočí. Za kardinála ho menoval Lev XIII. v roku 1879, blahorečil ho Benedikt XVI. v roku 2010 a svätorečil pápež František 13. októbra 2019.

Strana 1

Čas je krátky, večnosť je dlhá
Čas je krátky, večnosť je dlhá

Cirkev prešla za dvetisíc rokov ťažkými skúškami, no vždy z nich vyšla takmer taká istá, aká bola predtým. Všetko zostalo na svojom mieste a pripravené k činnosti, píše svätý kardinál Newman.

Viera a svet
Viera a svet

Keď počujeme hovoriť o zlých ľuďoch, máme sklon si myslieť, že to môžu byť len spustnutí a bezcharakterní ľudia, krutí, prešibaní či neviazaní... že zlo v akomkoľvek primeranom význame tohto slova je niečo, čo je tam vonku, a teda vzdialené. Newman_profile_photo.jpg ...

Strana 1