Darina Ondrušová

Autorka pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny. Je členkou Rady ministra školstva na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami a je členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Strana 1

Strana 1