POLEMIKA: Naozaj na Slovensku nie sú LGBTI osoby diskriminované?

Rozumiem a súhlasím, že domáhať sa zo strany LGBTI nárokov na manželstvo a vychádzať pritom z predpokladu, že manželstvo je právom, ktoré si možno n...

Rozumiem a súhlasím, že domáhať sa zo strany LGBTI nárokov na manželstvo a vychádzať pritom z predpokladu, že manželstvo je právom, ktoré si možno n...