Dariusz Żuk-Olszewski

Dariusz Żuk-Olszewski

Vysokoškolský pedagóg, prekladateľ a publicista. Venuje sa najmä Poľsku, Poliakom, ich histórii a slovensko-poľským vzťahom.

Strana 1

Strana 1