Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus

Nemusíme si vyberať len medzi realizmom a idealizmom, svet nemusíme vnímať v binárnych kategóriách „buď – alebo“. Môžeme si dovoliť byť realistickými...

Nemusíme si vyberať len medzi realizmom a idealizmom, svet nemusíme vnímať v binárnych kategóriách „buď – alebo“. Môžeme si dovoliť byť realistickými idealistami.

Ako zvestovať evanjelium v postmodernom svete?

Doba, v ktorej žijeme, je priaznivo naklonená zdieľaniu a počúvaniu príbehov. Pre kresťanov je to príležitosť k zvestovaniu kresťanského príbehu prost...

Doba, v ktorej žijeme, je priaznivo naklonená zdieľaniu a počúvaniu príbehov. Pre kresťanov je to príležitosť k zvestovaniu kresťanského príbehu prostredníctvom osobného svedectva.

Cirkev a peniaze: Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí k ušiam Pána

Popri zápase za ochranu ľudského života je potrebné s podobnou vervou sa zasadzovať aj za posilňovanie ekonomickej spravodlivosti v spoločnosti.

Popri zápase za ochranu ľudského života je potrebné s podobnou vervou sa zasadzovať aj za posilňovanie ekonomickej spravodlivosti v spoločnosti.

Cirkev a peniaze: jedni nesme bremená druhých, a tak naplníme Kristov zákon

Niektorí veriaci a cirkevné spoločenstvá kladú silnejší dôraz na pomoc ľuďom mimo cirkevného spoločenstva, iní, naopak, na pomoc členom vlastnej cirkv...

Niektorí veriaci a cirkevné spoločenstvá kladú silnejší dôraz na pomoc ľuďom mimo cirkevného spoločenstva, iní, naopak, na pomoc členom vlastnej cirkv...

Verejné angažovanie sa kresťanov: Ponaučenia od Jean Bethke Elshtainovej

V nedeľnom čítaní uverejňujeme skrátený úryvok z knihy Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti. Autor približuje morálnu filozofku Jea...

V nedeľnom čítaní uverejňujeme skrátený úryvok z knihy Cirkev a spoločnosť: Smerom k zodpovednej angažovanosti. Autor približuje morálnu filozofku Jean Bethke Elshtainovú ako modernú dcéru sv. Augustína.