Má štátne financovanie cirkví negatívny dosah na ich verejnú službu?

Duchovní registrovaných cirkví majú – v mnohých prípadoch najmä vďaka štátnej podpore – veľmi dobré podmienky pre duchovnú službu. Legitímnou otázkou...

Duchovní registrovaných cirkví majú – v mnohých prípadoch najmä vďaka štátnej podpore – veľmi dobré podmienky pre duchovnú službu. Legitímnou otázkou je, aká je cena tejto podpory a či nie je pre cirkvi privysoká.

Verejní teológovia: kto sú a prečo ich potrebujeme?

Duchovná a morálna budúcnosť krajiny bude v nemalej miere závisieť od pochopenia významu, posúdenia dôležitosti, prijatia konceptu a najmä praktikovan...

Duchovná a morálna budúcnosť krajiny bude v nemalej miere závisieť od pochopenia významu, posúdenia dôležitosti, prijatia konceptu a najmä praktikovania „verejnej teológie“.

Kresťanský prístup k migračnej kríze? Realistický idealizmus

Nemusíme si vyberať len medzi realizmom a idealizmom, svet nemusíme vnímať v binárnych kategóriách „buď – alebo“. Môžeme si dovoliť byť realistickými...

Nemusíme si vyberať len medzi realizmom a idealizmom, svet nemusíme vnímať v binárnych kategóriách „buď – alebo“. Môžeme si dovoliť byť realistickými idealistami.

Ako zvestovať evanjelium v postmodernom svete?

Doba, v ktorej žijeme, je priaznivo naklonená zdieľaniu a počúvaniu príbehov. Pre kresťanov je to príležitosť k zvestovaniu kresťanského príbehu prost...

Doba, v ktorej žijeme, je priaznivo naklonená zdieľaniu a počúvaniu príbehov. Pre kresťanov je to príležitosť k zvestovaniu kresťanského príbehu prostredníctvom osobného svedectva.

Cirkev a peniaze: Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí k ušiam Pána

Popri zápase za ochranu ľudského života je potrebné s podobnou vervou sa zasadzovať aj za posilňovanie ekonomickej spravodlivosti v spoločnosti.

Popri zápase za ochranu ľudského života je potrebné s podobnou vervou sa zasadzovať aj za posilňovanie ekonomickej spravodlivosti v spoločnosti.

Cirkev a peniaze: jedni nesme bremená druhých, a tak naplníme Kristov zákon

Niektorí veriaci a cirkevné spoločenstvá kladú silnejší dôraz na pomoc ľuďom mimo cirkevného spoločenstva, iní, naopak, na pomoc členom vlastnej cirkv...

Niektorí veriaci a cirkevné spoločenstvá kladú silnejší dôraz na pomoc ľuďom mimo cirkevného spoločenstva, iní, naopak, na pomoc členom vlastnej cirkv...