Sociálne evanjelium ako verejná teológia: prínos, kritika, výzva

Prístup „po nás potopa“ nie je v súlade s kresťanstvom. V tom sú predstavitelia a nasledovníci sociálneho evanjelia pre všetkých kresťanov príkladom....

Prístup „po nás potopa“ nie je v súlade s kresťanstvom. V tom sú predstavitelia a nasledovníci sociálneho evanjelia pre všetkých kresťanov príkladom. Nesľubovali iba lepší život v nebi, usilovali sa tiež o zlepšovanie podmienok pre život tu na zemi.

Intelektuáli, ktorí v dospelosti našli cestu do Katolíckej cirkvi

Kniha Myseľ, srdce a duša: intelektuáli a cesta do Ríma predstavuje užitočný materiál tak pre osoby, ktoré hľadajú svoj duchovný domov, ako aj pre tie...

Kniha Myseľ, srdce a duša: intelektuáli a cesta do Ríma predstavuje užitočný materiál tak pre osoby, ktoré hľadajú svoj duchovný domov, ako aj pre tie, ktoré ho už našli v Katolíckej cirkvi.

Hlas rozumu a svedomia uprostred postmodernej kakofónie

V týchto dňoch sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia americkej politickej teoretičky, kresťanskej etičky a verejnej intelektuálky Jean Bethke Elshtaino...

V týchto dňoch sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia americkej politickej teoretičky, kresťanskej etičky a verejnej intelektuálky Jean Bethke Elshtainovej (1941 – 2013).