Veľa kresťanov, málo nasledovníkov Krista

Hlásiť sa ku kresťanstvu je síce pekné, ale z biblického pohľadu je to príliš málo. Ježiš vyžaduje od osôb, ktoré sa ho rozhodli nasledovať, aby podri...

Hlásiť sa ku kresťanstvu je síce pekné, ale z biblického pohľadu je to príliš málo. Ježiš vyžaduje od osôb, ktoré sa ho rozhodli nasledovať, aby podriadili všetky pozemské vzťahy tomu nebeskému.

Nezvyčajné priateľstvo katolíckeho konzervatívca a protestantského liberála

Liberál, ktorý netoleruje odlišný názor, je stelesnením rovnakej kontradikcie ako kresťan, ktorý nemiluje svojho blížneho.

Liberál, ktorý netoleruje odlišný názor, je stelesnením rovnakej kontradikcie ako kresťan, ktorý nemiluje svojho blížneho.

Súkromný život verejného teológa: problém nezriadenej sexuality

Sexuálne prehrešky Martina Luthera Kinga boli, zdá sa, omnoho horšie, ako si mnohí z nás doteraz mysleli.

Sexuálne prehrešky Martina Luthera Kinga boli, zdá sa, omnoho horšie, ako si mnohí z nás doteraz mysleli.

Úpadok progresívneho kresťanstva a budúcnosť sociálneho evanjelia

Dlhodobý trend vyvracia domnienku, že úpadku tradičných cirkví zabráni ich liberalizácia a prispôsobenie sa dobe.

Dlhodobý trend vyvracia domnienku, že úpadku tradičných cirkví zabráni ich liberalizácia a prispôsobenie sa dobe.

Martin Luther King, Jr.: verejný teológ a transformačný vodca

Martin Luther King nebol len bojovníkom za práva černochov. Vo verejnom priestore vystupoval jednoznačne ako osoba viery.

Martin Luther King nebol len bojovníkom za práva černochov. Vo verejnom priestore vystupoval jednoznačne ako osoba viery.

Sociálne evanjelium ako verejná teológia: prínos, kritika, výzva

Prístup „po nás potopa“ nie je v súlade s kresťanstvom. V tom sú predstavitelia a nasledovníci sociálneho evanjelia pre všetkých kresťanov príkladom....

Prístup „po nás potopa“ nie je v súlade s kresťanstvom. V tom sú predstavitelia a nasledovníci sociálneho evanjelia pre všetkých kresťanov príkladom. Nesľubovali iba lepší život v nebi, usilovali sa tiež o zlepšovanie podmienok pre život tu na zemi.

Intelektuáli, ktorí v dospelosti našli cestu do Katolíckej cirkvi

Kniha Myseľ, srdce a duša: intelektuáli a cesta do Ríma predstavuje užitočný materiál tak pre osoby, ktoré hľadajú svoj duchovný domov, ako aj pre tie...

Kniha Myseľ, srdce a duša: intelektuáli a cesta do Ríma predstavuje užitočný materiál tak pre osoby, ktoré hľadajú svoj duchovný domov, ako aj pre tie, ktoré ho už našli v Katolíckej cirkvi.

Verejný teológ: hlas rozumu a svedomia, nie hlasná trúba strán a politikov

Verejnému teológovi nejde o moc, ale o vplyv – s cieľom podporiť všeobecné dobro spoločnosti, nie presadiť konkrétnu politickú agendu.

Verejnému teológovi nejde o moc, ale o vplyv – s cieľom podporiť všeobecné dobro spoločnosti, nie presadiť konkrétnu politickú agendu.