Tomáš Petráček

Tomáš Petráček

Český katolícky kňaz, historik a teológ. Je univerzitným kaplánom v Hradci Královom, prednáša históriu na KTF UK v Prahe a na PdF UHK v Hradci Královom, je tiež postulátorom procesu blahorečenia P. Josefa Toufara.

Strana 1

Strana 1