Robert Sarah

Robert Sarah

Guinejský kardinál a prefekt Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti.