Robert Orlando

Americký filmár, spisovateľ a podnikateľ. Je zakladateľom firmy Nexus Media a medzi jeho najnovšie filmy patria The Divine Plan (Boží plán) a Citizen Trump (Občan Trump). Svoje práce publikoval v HuffPost, Patheos, Newsmax a Daily Caller. V rámci akademickej práce sa špecializuje na biografie, náboženstvo a vojenské dejiny.