Paul Gottfried

Emeritný profesor humanitných vied na Elizabethtown College, kde vyučoval 25 rokov. Doktorát získal na Yale. Je autorom 13 kníh.

Strana 1

Strana 1