Patrik Daniška

predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku (HFI)

Strana 1

Stratégia ľudských práv: olej do ohňa, ktorý páli
Stratégia ľudských práv: olej do ohňa, ktorý páli

Po neúspešnom referende sa obe strany debaty tvárili ako víťazi. Po prijatí Stratégie ľudských práv sa zase obe strany tvária ako porazení. 20131206_konferencia_1535110460.jpg Kým všeobecná víťazná póza po referende je záhadou, pocit porážky po prijatí Celoštátnej str...

NÁZOR: Stratégia ľudských práv ide do ďalšej fázy
NÁZOR: Stratégia ľudských práv ide do ďalšej fázy

Stratégia ľudských práv ide do ďalšej fázy, vyhýba sa však témam, na ktorých záleží širokej verejnosti. Nie je tomu tak dávno, čo Celoštátna stratégia na ochranu a podporu ľudských práv v SR (ďalej tiež len „Stratégia“) rozvírila vášnivú diskusiu o ľudských právach, právach LGBTI osôb, či rodovej ro...

RECENZIA: Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy
RECENZIA: Čo je to manželstvo? Obhajoba zväzku muža a ženy

V posledných rokoch sa rozprúdila diskusia o tom, kto všetko by mal mať právo uzavrieť manželstvo. Môže to byť diskusia naozaj dôležitá, pretože ak naozaj odopierame niekomu uzavrieť manželstvo, aj keď spĺňa podmienky na jeho uzavretie, bola by to diskriminácia a nespravodlivosť. Mnohí v tejto disk...

Strana 1