Katolícki Rusi byzantského obradu v Rusku

V Sovietskom zväze s výnimkou niektorých izolovaných jednotlivcov neprežili prenasledovanie počas boľševickej revolúcie a nasledovný proces stalinizác...

V Sovietskom zväze s výnimkou niektorých izolovaných jednotlivcov neprežili prenasledovanie počas boľševickej revolúcie a nasledovný proces stalinizác...

Katolíci latinského obradu v Rusku v 19. storočí

Veriaci latinského obradu dosiahli významnú prítomnosť v Rusku až po rozdelení Poľska a anexii širokej časti poľských území Ruským impériom.

Veriaci latinského obradu dosiahli významnú prítomnosť v Rusku až po rozdelení Poľska a anexii širokej časti poľských území Ruským impériom.

Arberešské eparchie v Taliansku

Italoalbánske gréckokatolícke komunity už majú všetky štruktúry, ktoré sú potrebné na existenciu a napredovanie každej miestnej cirkvi.

Italoalbánske gréckokatolícke komunity už majú všetky štruktúry, ktoré sú potrebné na existenciu a napredovanie každej miestnej cirkvi.