Nicholas Samra

Nicholas Samra

Eparchiálny biskup mesta Newton.

Strana 1

Strana 1