Matthew J. Franck

Matthew J. Franck

Riaditeľ Centra Williama E. a Carol G. Simonových pre náboženstvo a ústavu vo Whitherspoon Institute.