Maroš Malíček

Maroš Malíček

Pôsobí ako doktorand na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a analytik vo verejnom sektore.

Strana 1

Strana 1