Markus Graulich

Podsekretár Pápežskej rady pre interpretáciu legislatívnych textov.

Strana 1

Strana 1