Marek Ličák

Marek Ličák

Riaditeľ odboru dohľadu na makroúrovni v Národnej banke Slovenska.