Magda Kvasnicová

Autorka je historička architektúry a umenia, prednáša na Fakulte architektúry STU v Bratislave.