Karol Hollý

Autor pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV.

Strana 1

Strana 1
Denník Svet kresťanstva