Juraj Vantuch

Juraj Vantuch

Autor pôsobí v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, spolu s ďalšími odborníkmi sa podieľal na tézach k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý je známy aj pod názvom Učiace sa Slovensko.