József Demmel

Autor je maďarský historik, zakladateľ a šéfredaktor maďarsko-slovenského historického časopisu Kor/ridor, napísal štyri knihy, o.i. zostavil a editoval výber z diela Ľ. Štúra v maďarčine. V slovenskom preklade mu vyšla monografia Ľudovít Štúr. Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí (Kalligram, 2015).