Eva Majerníková

Prof. RNDr. DrSc., emeritná pracovníčka Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Profesijne sa orientuje na teoretickú fyziku so zameraním na teóriu častíc, kooperatívne javy, solitóny.

Strana 1

Strana 1