brat šavol

Strana 1

Kázeň 2.0: Láska totalitná
Kázeň 2.0: Láska totalitná

Božie slovo dnešnej nedele je jednou veľkou ódou na lásku. Na lásku Boha k človeku. Boh miluje inak, ako človek. Nemiluje pre niečo. Miluje, lebo sa túži dať. Boh je verný vo svojej láske. A to aj vtedy, keď mu lásku opätujeme, aj vtedy, keď by sme ho najradšej zabili, ako sa to v dnešnom evanjeliu ...

Kázeň 2.0: Dav nemá meno
Kázeň 2.0: Dav nemá meno

„Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali,“ približuje nám nedeľné evanjelium Ježiša. Už o týždeň budeme počuť, ako ten istý dav precitne hnevom voči nemu, pre pravdu, ktorú im bude hovoriť. Pravdu o nich samých. Dnešné Kristove slová sú príjemné a páčia sa aj jeho poslucháčom: „Duch Pána je nad...

Strana 1