brat Filip

brat Filip

Katolícky kňaz a františkán, pôsobí v trnavskom kláštore.

  Strana 1

  Čo sa dá ešte povedať?
  Čo sa dá ešte povedať?

  V podstate sa stále hľadajú nové a nové slovné spojenia nové a nové symboly na vyjadrenie toho istého. Teraz najviac na vyjadrenie kresťanského tajomstva Veľkej noci.

  Láska naprotiveň smrti...!
  Láska naprotiveň smrti...!

  Pozrite sa do svojej práce, na ulicu, ale hlavne do vlastnej rodiny, koľko zranených ľudí chodí popred naše oči! A my ležíme na ležadle, esemeskujeme si a nemiešame sa do zdanlivo cudzích vecí.

  Memento mori!
  Memento mori!

  Novembrové dni sa od môjho raného detstva vždy spájali so slávnosťou všetkých svätých a hneď potom s dušičkami. Nie vždy som chápal ich zaradenie a nasadenie.

  Strana 1