Bradley J. Birzer

Bradley J. Birzer

Odborný spolupracovník časopisu The American Conservative. Vyučuje históriu na Hillsdale College v Michigane, USA, je autorom knihy Russel Kirk: Americký konzervatívec.