Basil Studer

Basil Studer

Švajčiarsky benediktín a veľký znalec cirkevných otcov, ktorý vyučoval na pápežských univerzitách v Ríme. Zomrel v roku 2008.

Strana 1

Prednicejské ohlasovanie Krista
Prednicejské ohlasovanie Krista

Aby sme plne chápali prvé kresťanské storočia, nestačí ich ohraničiť od neskoršej nicejskej doby. Vnútri tohto rámca musíme odlišovať aj prakresťanstvo a rané kresťanstvo.

Strana 1