Stanovisko slovenských historikov k osobnosti Andreja Hlinku

V posledných dňoch sme svedkami cielenej mediálnej kampane namierenej nielen voči historickej postave Andreja Hlinku, ale aj všetkým, ktorí sú presvedčení o jeho prevažujúcom kladnom význame v našich národných dejinách. Celkové hodnotenie osobnosti Sme si vedomí, že Hlinka – podobne ako ďalší polit...

V posledných dňoch sme svedkami cielenej mediálnej kampane namierenej nielen voči historickej postave Andreja Hlinku, ale aj všetkým, ktorí sú presvedčení o jeho prevažujúcom kladnom význame v našich národných dejinách. Celkové hodnotenie osobnosti Sme si vedomí, že Hlinka – podobne ako ďalší polit...

Andrej Hlinka: Černová

S bolestnou, ale i hrdou rozpomienkou hľadím do minulosti pred 30.rokmi. Dívam sa na deň 27.októbra 1907, na deň martýria 15 černovských mučeníkov. Nemôžem inak. Veď som synom černovských rodičov. Delil som sa vo všetkom s osudom mojich rodákov. V Černovej som býval do svojho 12.roku, Černovci ...

S bolestnou, ale i hrdou rozpomienkou hľadím do minulosti pred 30.rokmi. Dívam sa na deň 27.októbra 1907, na deň martýria 15 černovských mučeníkov. Nemôžem inak. Veď som synom černovských rodičov. Delil som sa vo všetkom s osudom mojich rodákov. V Černovej som býval do svojho 12.roku, Černovci ...